Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en sociale samenhang naar regio

In deze map zijn de volgende tabellen bij elkaar gebracht:

 • Tabel 1 Aandeel personen behorende tot huishoudens met een relatief laag inkomen naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente
 • Tabel 2 Aandeel personen minimaal 3 jaar behorende tot een huishouden met voornaamste inkomensbron een sociale zekerheidsuitkering naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente     
 • Tabel 3 Aandeel personen behorende tot huishoudens met arbeid als voornaamste inkomensbron naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente     
 • Tabel 4 Personen van 18 jaar of ouder (exclusief studerenden) naar hoogst behaalde opleidingsniveau naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente, september 2011      
 • Tabel 5 Aandeel werkzame beroepsbevolking, 18 jaar of ouder en 18 tot 65 jaar, naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente                           
 • Tabel 6 Aandeel personen met arbeid als voornaamste inkomensbron, 18 jaar of ouder en 18 tot 65 jaar, naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente, september
 • Tabel 7 Aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen (incl. eigen woning) naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente, 1 januari 
 • Tabel 8 Aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen (excl. eigen woning) naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente, 1 januari 
 • Tabel 9 Aandeel vrijwilligers van 18 jaar of ouder naar Waddengebied, provincie, COROP en gemeente, 2005/2008  
 • Tabel 10 Aandeel sociaal, maatschappelijk en politiek vertrouwen van personen van 18 jaar of ouder naar provincie, 2012    
 • Tabel 11 Aandeel personen van 18 jaar of ouder dat wekelijks contact heeft met familie, vrienden en buren naar provincie, 2012  
 • Tabel 12 Aandeel personen van 18 jaar of ouder dat informele hulp geeft, minstens maandelijks deel neemt aan verenigingsactiviteiten en de afgelopen 5 jaar heeft deelgenomen aan politieke acties naar provincie, 2012