8 op de 10 werkende miljonairs zijn zelfstandige

Mannen bekijken een luxe boot op de beurs voor luxe lifestyle
© Hollandse Hoogte
Op 1 januari 2015 telde Nederland 106 duizend huishoudens met een vermogen van één miljoen euro of meer. Van de werkzame hoofdkostwinners uit miljonairshuishoudens is 80 procent werkzaam als zelfstandige. Werkzame miljonairs zijn vooral actief in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe vermogenscijfers over de periode 2007–2015. Het onderzoek naar miljonairshuishoudens is uitgevoerd op verzoek van Van Lanschot Bankiers.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/e5d73a4566fd473ebad79c574a2408c8]
De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn niet meegenomen in het vermogen. Ongeveer twee derde van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens had in 2015 werk als voornaamste inkomensbron. De anderen waren voor het overgrote deel met pensioen. Bijna 80 procent van de werkzame miljonairs is als zelfstandige actief. Bijna de helft is directeur-grootaandeelhouder en iets minder dan een derde is zelfstandig ondernemer. Van de hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens die werk hebben als voornaamste inkomensbron is 15 procent zelfstandige.

Veel miljonairs in melkveebedrijven

De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond.

Werkzame hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens naar bedrijfstak, 2015
 Aandeel miljonairs
Landbouw, bosbouw en visserij19
Financiële dienstverlening16
Handel14
Specialistische zakelijke diensten14
Gezondheids- en welzijnszorg7
Overige bedrijfstakken30

Werkzame miljonairs in de landbouw, bosbouw en visserij zijn voor ongeveer de helft actief in melkveebedrijven en voor een kwart in bedrijven die granen of groenten telen. Van de miljonairs die in de financiële dienstverlening werkzaam zijn, is twee derde actief in of via een financiële holding, veelal als directeur-grootaandeelhouder. Miljonairs in de zorg zijn relatief vaak werkzaam in specialisten- en tandartspraktijken. Tot slot zijn werkzame miljonairs in de specialistische zakelijke dienstverlening actief in bijvoorbeeld organisatieadviesbureaus en advocatenkantoren.

40 procent van bezittingen miljonairs is aanmerkelijk belang

Vanwege het grote aandeel zelfstandigen onder miljonairs, bestaat bijna de helft van het totale bezit van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Daarnaast bestaat 13 procent van hun bezit uit bank- en spaartegoeden. Bij niet-miljonairs ligt de verhouding juist andersom: ruim de helft van hun bezit bestaat uit bank- en spaartegoeden en 12 procent uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Gemiddeld heeft een miljonairshuishouden 423 duizend euro aan spaartegoeden, tegenover 33 duizend euro bij een niet-miljonairshuishouden.

Samenstelling van bezittingen van miljonairs en niet-miljonairs, 2015
  Overige bezittingen Aanmerkelijk belang Ondernemingsvermogen Onroerend goed (excl eigen woning) Effecten Bank- en spaartegoeden
Miljonairs4,739,68,116,118,213,2
Niet-miljonairs4,35,7621,111,951

Hoger aanmerkelijk belang bij meer vermogen

Naarmate een miljonairshuishouden meer vermogen heeft, neemt het aandeel aanmerkelijk belang toe. Onder huishoudens met een vermogen van ten minste 10 miljoen euro vormt het aanmerkelijk belang 64 procent van het bezit, bij miljonairs met een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro is dat 22 procent. Dit komt omdat er in de hogere vermogensklassen relatief veel directeur-grootaandeelhouders zitten. Hun bezittingen bestaan voor een groot deel uit aanmerkelijk belang. Het aandeel van de andere vormen van bezit (bank- en spaartegoeden, effecten, onroerend goed buiten de eigen woning, ondernemingsvermogen en overige bezittingen) neemt af als het vermogen toeneemt.