Welvarende babyboomers

Babyboomers zijn relatief welvarend. Niet alleen zijn huishoudens met een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner naar verhouding dikwijls te vinden in de hoogste inkomensregionen, bovendien hebben ze vaker dan gemiddeld een groot vermogen. Ook de uitgaven van deze huishoudens zijn bovengemiddeld.

Oververtegenwoordigd in hoogste inkomensgroepen

Hoewel maar 27 procent van de Nederlandse huishoudens in 2008 een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner had, maakten deze huishoudens 43 procent van de 10 procent hoogste inkomens uit. Gemiddeld hadden  huishoudens in deze inkomensgroep een besteedbaar inkomen van 88 duizend euro. Ook in de op een na hoogste inkomensgroep deden de babyboomers het met een aandeel van 37 procent goed.

Aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner van 50 tot 65 jaar naar inkomensgroep (besteedbaar inkomen), 2008

Aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner van 50 tot 65 jaar naar inkomensgroep, 2008

Vaak ook een hoog vermogen

Naast een hoog inkomen hebben babyboomers ook vaak een groot vermogen. Zo had in 2009 bijna 40 procent van de huishoudens in de drie hoogste vermogensgroepen een hoofdkostwinner van 50 tot 65 jaar. In de overige zeven vermogensgroepen waren ze ondervertegenwoordigd.

Het aandeel babyboomhuishoudens met een eigen woning was met 65 procent het hoogst van alle huishoudens. Ook bezaten bijna drie op de tien obligaties en/of aandelen.

Levensfase en generatie

De relatief hoge welvaart van de babyboomers houdt mede verband met de levensfase waarin zij zich bevinden. Met 50 tot 65 jaar is de carrière opgebouwd, zijn de kinderen (bijna) het huis uit en is de hypotheek op het huis grotendeels afbetaald. Maar ook speelt mee dat het merendeel van deze generatie in de economisch voorspoedige jaren zestig en zeventig op de arbeidsmarkt kwam en bovendien sterk profiteerde van de fors gestegen huizenprijzen.

Aandeel huishoudens met hoofdkostwinner van 50 tot 65 jaar naar vermogensgroep, 1 januari 2009

Aandeel huishoudens met hoofdkostwinner van 50 tot 65 jaar naar vermogensgroep, 1 januari 2009

Hogere bestedingen

Huishoudens met een hoofdkostwinner tussen 50 en 65 jaar gaven in 2008 gemiddeld ruim 34 duizend euro uit. Dat was 9 procent meer dan een gemiddeld huishouden spendeerde. De babyboomers besteedden vooral meer geld aan de woning, verkeer en vervoer, en eten.

Gemiddelde bestedingen van huishoudens, 2008

Gemiddelde bestedingen van huishoudens, 2008

Linda Moonen en Peter van Teeffelen

Bronnen: StatLine