Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Procentuele verdeling van het vrij belegd vermogen per huishouden over financiële instellingen naar vermogensklassen in – en exclusief bedrijfsvermogen. Het gemiddeld aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, de gemiddelde huishoudgrootte van huishoudkern en aantallen huishoudens vermogens- en leeftijdsklassen. Vermogensklassen zijn afgebakend op basis van vrij belegd vermogen, in- en exclusief bedrijfsvermogen. Cijfers hebben betrekking op verslagjaar 2016.

Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.