Zoekresultaten

217 resultaten voor vakbonden
217 resultaten voor vakbonden

Pagina 1 van 9

Historie leden vakverenigingen

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen

Cijfers

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Wat kenmerkt vakbondsleden?

Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Wat zijn de trends, wie zijn er nog wel lid? Welke kenmerken van personen, werk en arbeidsomstandigheden hangen samen met de organisatiegraad van...

Publicaties

63 duizend minder mensen lid van een vakbond

Eind maart 2023 waren er ruim 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn 63 duizend vakbondsleden minder dan in 2021, een daling van 4 procent.

Artikelen

Meeste vakbondsleden onder werknemers openbaar bestuur en onderwijs

Het percentage vakbondsleden onder werknemers van 15 tot 75 jaar was in 2022 het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (29) en onderwijs (27). Het gemiddelde onder alle werknemers was 16...

Artikelen

Ledentallen van vakverenigingen aangesloten bij vakcentrales

Ledentallen vakcentrales FNV, CNV en Vakcentrale MHP, peildatum is de eerste dag van het betreffende kwartaal.

Cijfers

Organisatiegraad (vakbeweging)

Het aantal werknemers dat lid van een vakbond is, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal werknemers.

Overig

Vakbeweging telt steeds meer 65-plussers

Het aantal vakbondsleden is in 2011 met 5 duizend toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Een op zeven vakbondsleden is 65-plus. Voor het eerst sinds bijna twintig jaar sloten meer jongeren zich...

Artikelen
Overig

Bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond

Gemiddeld was bijna een vijfde van de werknemers (15 tot 75 jaar) lid van een vakbond in de periode 2012-2016. Vrouwen waren minder vaak lid dan mannen, naarmate werknemers meer uren per week werken,...

Artikelen

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; regio, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar regio en leeftijd.

Cijfers
Artikelen

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Artikelen

Vakcentrale

Overkoepelende organisatie van werknemersvakverenigingen die als sociale partner optreedt in het overleg op nationaal niveau in de Stichting van de Arbeid, de Sociaal-Economische Raad, de Sociale...

Overig

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; SBI, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar SBI en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.

Artikelen

Leden van vakverenigingen naar diverse kenmerken

Leden van vakverenigingen; geslacht, leeftijdsklasse, bedrijfstak, grootteklasse vakvereniging, Nederland, provincies en buitenland,

Cijfers

Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Vakbeweging

Het geheel van de georganiseerde werknemers.

Overig

Vakvereniging

Vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgever of bij instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden...

Overig

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

In 2016 waren er 1,7 miljoen vakbondsleden, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt sinds 2013 minder snel.

Artikelen

Leden vakbonden

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen