Zoekresultaten

203 resultaten voor vakbonden
203 resultaten voor vakbonden

Pagina 1 van 9

Historie leden vakverenigingen

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen

Cijfers

Organisatiegraad (vakbeweging)

Het aantal werknemers dat lid van een vakbond is, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal werknemers.

Overig

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd

Cijfers
Overig

Vakcentrale

Overkoepelende organisatie van werknemersvakverenigingen die als sociale partner optreedt in het overleg op nationaal niveau in de Stichting van de Arbeid, de Sociaal-Economische Raad, de Sociale...

Overig

Vakbeweging

Het geheel van de georganiseerde werknemers.

Overig

Vakvereniging

Vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgever of bij instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden...

Overig

Ledentallen van vakverenigingen aangesloten bij vakcentrales

Ledentallen vakcentrales FNV, CNV en Vakcentrale MHP, peildatum is de eerste dag van het betreffende kwartaal.

Cijfers

Bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond

Gemiddeld was bijna een vijfde van de werknemers (15 tot 75 jaar) lid van een vakbond in de periode 2012-2016. Vrouwen waren minder vaak lid dan mannen, naarmate werknemers meer uren per week werken,...

Artikelen

Met het oog op de arbeider

Definitief gevormd in jaren van economische crisis, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, is de CCS, en vanaf 1899 het CBS, vooral bezig geweest met het maken van sociale statistieken.

Overig

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; regio, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar regio en leeftijd.

Cijfers

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; SBI, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar SBI en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.

Artikelen

Leden van vakverenigingen naar diverse kenmerken

Leden van vakverenigingen; geslacht, leeftijdsklasse, bedrijfstak, grootteklasse vakvereniging, Nederland, provincies en buitenland,

Cijfers

Vakbeweging telt steeds meer 65-plussers

Het aantal vakbondsleden is in 2011 met 5 duizend toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Een op zeven vakbondsleden is 65-plus. Voor het eerst sinds bijna twintig jaar sloten meer jongeren zich...

Artikelen

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

In 2016 waren er 1,7 miljoen vakbondsleden, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt sinds 2013 minder snel.

Artikelen

Opnieuw minder vakbondsleden in 2021

2021 telde 98 duizend vakbondsleden minder dan 2019, een daling van 6 procent. Het aantal vakbondsleden loopt terug sinds 2011. Het aandeel vakbondsleden dat de AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is...

Artikelen

Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Artikelen

Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 28 duizend minder dan een jaar daarvoor....

Artikelen

Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Artikelen
Artikelen

Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen
Overig