Auteur: Willem Gielen, Ilham Malkaoui

Wat kenmerkt vakbondsleden?

Over deze publicatie

Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Wat zijn de trends, wie zijn er nog wel lid? Welke kenmerken van personen, werk en arbeidsomstandigheden hangen samen met de organisatiegraad van werknemers? En wat zijn de redenen van werknemers om juist geen lid te zijn?

Belangrijkste bevindingen:
-1,4 miljoen mensen zijn in 2023 lid van een vakbond; de helft heeft een leeftijd tussen 45 jaar en AOW-leeftijd.
- Bijna 40 procent van de vakbondsleden is vrouw.
- Van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar was 16 procent vakbondslid in 2022.
- Bij overheidsorganisaties is het aandeel bij een vakbond aangesloten werknemers het hoogst.
- Bij werknemers gaat ontevredenheid met de arbeidsomstandigheden samen met meer lidmaatschap.
- Verschillen in de organisatiegraad tussen bedrijfstakken hebben te maken met onder meer de samenstelling van bedrijfstakken naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en beroepsklasse. Maar ook als daarmee rekening wordt gehouden, zijn er nog steeds statistisch significante verschillen.