Zoekresultaten

1330 resultaten voor rode lijst
1330 resultaten voor rode lijst

Pagina 45 van 54

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestigingen van bedrijven:stand op 1 januari. Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, regio's.

Cijfers

Onderzoek naar gebruik van sociale media

Het CBS heeft in samenwerking met de politie onderzocht of sociale onrust gemeten kan worden op basis van sociale mediaberichten.

Overig

Revisie Nederlandse energiehuishouding 1995-2003

De Nederlandse energiehuishouding is voor de jaren 1995 t/m 2003 herzien vanwege een aantal inconsistenties die aan het licht kwamen bij de berekening van de CO2-emissies en doordat de de waarneming...

Artikelen

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

SDG 10.1 Sociale samenhang en ongelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid. In SDG 10.1 gaat het om sociale samenhang, inclusie en gelijkheid. Sociale...

Overig

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2010

Afdoeningen naar soort rechter, eindbeslissing, vonnis, rechtsmiddel, soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten, 1994-2010

Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

SDG 6 Schoon water en sanitair

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 6 Schoon water en sanitair. Toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen en duurzaam beheer van water vormen de kern van SDG 6. Iedereen...

Overig

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie,grote gemeenten,'94-'10

Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.

Cijfers

Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten, '94-'10

Afdoening door de rechter in eerste aanleg naar stedelijkheid, gemeentegrootte, regio van grotestedenbeleid, delict en eindbeslissing.

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2013) 2005-2012

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, politieregio en gemeenten 2013.

Cijfers

Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding, naar hoofdbedrijfstype, regio.

Cijfers

Wat kopen de Chinezen bij ons en onze buurlanden?

Hoe belangrijk is die uitvoer naar China voor de Nederlandse economie?

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 1999

Bevolkingskenmerken, inkomen en vestigingen van bedrijven Gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd. Het streven van SDG 8.2 is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te...

Overig

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

Beurs-nv's, namen en coderingen.

Mutaties van de financiële beursNV's en niet - financiële beurs-nv's. Classificatie naar bedrijfstak.

Cijfers

Volkstelling; bewoners naar geslacht, kerkelijke gezindte en gemeente, 1930

Bewoners Geslacht, kerkelijke gezindte, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

Volkstelling; bewoners naar geslacht, leeftijd en gemeente, 1930

Bewoners Geslacht, leeftijd, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

SDG 2 Geen honger

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 2 Geen honger. Het streven van SDG 2 is dat in 2030 niemand meer honger lijdt en dat iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende...

Overig