Landbouw; arbeidskrachten, regio, 2000 - 2009

Landbouw; arbeidskrachten, regio, 2000 - 2009

Regio's Perioden Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Regelmatig werkzaam, totaal (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Mannen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Vrouwen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Gezinsarbeidskrachten, totaal (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Mannen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Vrouwen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Bedrijfshoofden Bedrijfshoofden, totaal (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Bedrijfshoofden Mannen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Bedrijfshoofden Vrouwen (aantal) Arbeidskrachten Regelmatig werkzaam Gezinsarbeidskrachten Echtgenoten Echtgenoten, totaal (aantal)
Nederland 2009 218.069 139.234 78.835 147.878 93.213 54.665 68.881 64.950 3.931 43.173
Noord-Nederland 2009 33.003 21.829 11.174 27.403 17.689 9.714 12.683 12.059 624 7.857
Oost-Nederland 2009 61.215 39.036 22.179 48.449 30.297 18.152 22.559 21.209 1.350 14.437
West-Nederland 2009 68.879 44.526 24.353 37.474 23.800 13.674 17.174 16.299 875 10.503
Zuid-Nederland 2009 54.972 33.843 21.129 34.552 21.427 13.125 16.465 15.383 1.082 10.376
Groningen (Prv) 2009 8.681 5.708 2.973 7.236 4.648 2.588 3.297 3.130 167 2.044
Friesland (Prv) 2009 14.480 9.700 4.780 12.252 7.966 4.286 5.681 5.424 257 3.536
Drenthe (Prv) 2009 9.842 6.421 3.421 7.915 5.075 2.840 3.705 3.505 200 2.277
Overijssel (Prv) 2009 22.011 14.017 7.994 19.068 11.922 7.146 8.721 8.194 527 5.614
Flevoland (Prv) 2009 6.239 4.085 2.154 4.130 2.591 1.539 1.824 1.771 53 1.284
Gelderland (Prv) 2009 32.965 20.934 12.031 25.251 15.784 9.467 12.014 11.244 770 7.539
Utrecht (Prv) 2009 7.878 5.088 2.790 6.076 3.777 2.299 2.796 2.656 140 1.854
Noord-Holland (Prv) 2009 20.172 12.767 7.405 10.219 6.531 3.688 4.635 4.399 236 2.748
Zuid-Holland (Prv) 2009 32.620 21.312 11.308 14.654 9.305 5.349 6.623 6.322 301 4.063
Zeeland (Prv) 2009 8.209 5.359 2.850 6.525 4.187 2.338 3.120 2.922 198 1.838
Noord-Brabant (Prv) 2009 38.019 23.661 14.358 24.792 15.348 9.444 11.907 11.151 756 7.582
Limburg (Prv) 2009 16.953 10.182 6.771 9.760 6.079 3.681 4.558 4.232 326 2.794
Oost-Groningen (Cor) 2009 2.566 1.669 897 2.147 1.358 789 970 912 58 607
Delfzijl en omgeving (Cor) 2009 1.066 715 351 888 573 315 379 367 12 244
Overig Groningen (Cor) 2009 5.049 3.324 1.725 4.201 2.717 1.484 1.948 1.851 97 1.193
Noord-Friesland (Cor) 2009 6.782 4.576 2.206 5.697 3.714 1.983 2.667 2.528 139 1.606
Zuidwest-Friesland (Cor) 2009 2.843 1.920 923 2.426 1.584 842 1.113 1.076 37 702
Zuidoost-Friesland (Cor) 2009 4.855 3.204 1.651 4.129 2.668 1.461 1.901 1.820 81 1.228
Noord-Drenthe (Cor) 2009 3.363 2.230 1.133 2.895 1.872 1.023 1.376 1.292 84 805
Zuidoost-Drenthe (Cor) 2009 3.503 2.351 1.152 2.523 1.638 885 1.140 1.088 52 712
Zuidwest-Drenthe (Cor) 2009 2.976 1.840 1.136 2.497 1.565 932 1.189 1.125 64 760
Noord-Overijssel (Cor) 2009 8.355 5.341 3.014 7.173 4.514 2.659 3.258 3.091 167 2.162
Zuidwest-Overijssel (Cor) 2009 3.041 1.982 1.059 2.622 1.658 964 1.275 1.211 64 772
Twente (Cor) 2009 10.615 6.694 3.921 9.273 5.750 3.523 4.188 3.892 296 2.680
Veluwe (Cor) 2009 9.683 6.202 3.481 7.896 4.911 2.985 3.912 3.664 248 2.485
Achterhoek (Cor) 2009 10.791 7.008 3.783 9.292 5.866 3.426 4.331 4.075 256 2.725
Arnhem/Nijmegen (Cor) 2009 5.113 3.183 1.930 3.294 2.036 1.258 1.582 1.467 115 959
Zuidwest-Gelderland (Cor) 2009 7.378 4.541 2.837 4.769 2.971 1.798 2.189 2.038 151 1.370
Utrecht (Cor) 2009 7.878 5.088 2.790 6.076 3.777 2.299 2.796 2.656 140 1.854
Kop van Noord-Holland (Cor) 2009 10.422 6.638 3.784 5.325 3.415 1.910 2.373 2.291 82 1.452
Alkmaar en omgeving (Cor) 2009 2.164 1.389 775 1.061 683 378 464 434 30 280
IJmond (Cor) 2009 701 444 257 493 320 173 232 221 11 131
Agglomeratie Haarlem (Cor) 2009 185 121 64 99 68 31 49 45 4 22
Zaanstreek (Cor) 2009 687 316 371 362 223 139 172 158 14 102
Groot-Amsterdam (Cor) 2009 5.382 3.457 1.925 2.430 1.539 891 1.135 1.064 71 640
Het Gooi en Vechtstreek (Cor) 2009 631 402 229 449 283 166 210 186 24 121
Agglom. Leiden en Bollenstreek (Cor) 2009 4.087 2.804 1.283 2.097 1.357 740 925 894 31 542
Agglomeratie 's-Gravenhage (Cor) 2009 2.271 1.462 809 827 510 317 377 353 24 212
Delft en Westland (Cor) 2009 9.035 5.750 3.285 2.352 1.475 877 960 947 13 625
Oost-Zuid-Holland (Cor) 2009 6.640 4.448 2.192 3.564 2.237 1.327 1.666 1.587 79 1.047
Groot-Rijnmond (Cor) 2009 7.919 5.150 2.769 3.714 2.403 1.311 1.732 1.619 113 1.003
Zuidoost-Zuid-Holland (Cor) 2009 2.668 1.698 970 2.100 1.323 777 963 922 41 634
Zeeuwsch-Vlaanderen (Cor) 2009 2.776 1.819 957 2.465 1.575 890 1.226 1.136 90 718
Overig Zeeland (Cor) 2009 5.433 3.540 1.893 4.060 2.612 1.448 1.894 1.786 108 1.120
West-Noord-Brabant (Cor) 2009 9.779 6.001 3.778 5.894 3.613 2.281 2.675 2.493 182 1.743
Midden-Noord-Brabant (Cor) 2009 5.443 3.415 2.028 3.887 2.427 1.460 1.875 1.763 112 1.195
Noordoost-Noord-Brabant (Cor) 2009 12.510 7.841 4.669 8.166 5.079 3.087 4.012 3.759 253 2.508
Zuidoost-Noord-Brabant (Cor) 2009 10.287 6.404 3.883 6.845 4.229 2.616 3.345 3.136 209 2.136
Noord-Limburg (Cor) 2009 9.932 5.657 4.275 4.345 2.651 1.694 2.001 1.884 117 1.313
Midden-Limburg (Cor) 2009 4.249 2.699 1.550 3.005 1.865 1.140 1.425 1.312 113 866
Zuid-Limburg (Cor) 2009 2.772 1.826 946 2.410 1.563 847 1.132 1.036 96 615
Flevoland (Cor) 2009 6.239 4.085 2.154 4.130 2.591 1.539 1.824 1.771 53 1.284
Bouwhoek en Hogeland (Lgr) 2009 4.933 3.341 1.592 4.013 2.582 1.431 1.819 1.748 71 1.140
Veenkoloniën en Oldambt (Lgr) 2009 9.031 5.946 3.085 7.036 4.529 2.507 3.221 3.055 166 1.983
Noordelijk weidegebied (Lgr) 2009 22.739 14.912 7.827 19.464 12.528 6.936 9.062 8.611 451 5.695
Oostelijk veehouderijgebied (Lgr) 2009 33.318 21.287 12.031 28.474 17.836 10.638 13.170 12.354 816 8.342
Centraal veehouderijgebied (Lgr) 2009 9.643 6.166 3.477 7.916 4.920 2.996 3.916 3.665 251 2.503
IJsselmeerpolders (Lgr) 2009 7.371 4.827 2.544 4.913 3.095 1.818 2.174 2.112 62 1.506
Westelijk Holland (Lgr) 2009 39.865 26.028 13.837 15.227 9.754 5.473 6.809 6.552 257 4.034
Waterl. & Droogm. (incl.A'dam) (Lgr) 2009 2.865 1.681 1.184 2.135 1.332 803 989 917 72 602
Hollands/Utrechts weidegebied (Lgr) 2009 9.887 6.261 3.626 8.007 4.970 3.037 3.654 3.450 204 2.412
Rivierengebied (Lgr) 2009 13.476 8.455 5.021 8.335 5.206 3.129 3.867 3.612 255 2.406
Zuidwestelijk akkerbouwgebied (Lgr) 2009 14.136 9.159 4.977 10.415 6.716 3.699 4.926 4.610 316 2.897
Zuidwest Brabant (Lgr) 2009 6.417 3.884 2.533 3.945 2.367 1.578 1.790 1.650 140 1.191
Zuidelijk veehouderijgebied (Lgr) 2009 41.616 25.461 16.155 25.588 15.815 9.773 12.352 11.578 774 7.847
Zuid-Limburg (Lgr) 2009 2.772 1.826 946 2.410 1.563 847 1.132 1.036 96 615
De Marne (Lbg) 2009 518 349 169 403 256 147 168 166 2 114
Centraal weidegebied in Groningen (Lbg) 2009 1.771 1.188 583 1.524 994 530 690 658 32 425
Oostelijke bouwstreek in Groningen (Lbg) 2009 2.307 1.511 796 1.882 1.198 684 826 777 49 538
Westerwolde en Groninger Veenkol. (Lbg) 2009 1.608 1.025 583 1.299 831 468 598 570 28 361
Groninger zuidelijk Westerkwartier (Lbg) 2009 1.423 920 503 1.215 781 434 609 569 40 354
Oostelijk Hoogeland (Lbg) 2009 1.054 715 339 913 588 325 406 390 16 252
Noordelijk Friesland (Lbg) 2009 3.361 2.277 1.084 2.697 1.738 959 1.245 1.192 53 774
Weidestreek in Friesland (Lbg) 2009 5.143 3.447 1.696 4.487 2.922 1.565 2.012 1.941 71 1.297
De Wouden (Lbg) 2009 5.706 3.798 1.908 4.820 3.141 1.679 2.299 2.173 126 1.404
Eilanden (Lbg) 2009 270 178 92 248 165 83 125 118 7 61
Weidegebied van het Noorderveld (Lbg) 2009 614 423 191 531 352 179 277 258 19 136
Smilde & Centraal zandgeb. Drenthe (Lbg) 2009 2.056 1.370 686 1.734 1.118 616 804 757 47 481
Zuidwestelijk weidegeb. Drenthe (Lbg) 2009 2.283 1.448 835 1.979 1.246 733 939 886 53 596
Zuidelijk zandgebied in Drenthe (Lbg) 2009 1.829 1.140 689 1.550 977 573 692 653 39 461
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (Lbg) 2009 3.060 2.040 1.020 2.121 1.382 739 993 951 42 603
Weidegebied in Overijssel (Lbg) 2009 5.529 3.510 2.019 4.660 2.927 1.733 2.111 2.008 103 1.422
Noordoost Overijssel (Lbg) 2009 2.826 1.831 995 2.513 1.587 926 1.147 1.083 64 740
Twente (Lbg) 2009 10.081 6.353 3.728 8.775 5.437 3.338 3.968 3.690 278 2.537
Salland (Lbg) 2009 3.575 2.323 1.252 3.120 1.971 1.149 1.495 1.413 82 915
Noordoostelijke Polder (Lbg) 2009 3.327 2.158 1.169 2.102 1.328 774 934 911 23 663
Zuidelijke IJsselmeerpolders (Lbg) 2009 2.912 1.927 985 2.028 1.263 765 890 860 30 621
Oostelijke Veluwe (Lbg) 2009 2.706 1.786 920 2.191 1.414 777 1.112 1.038 74 633
IJsselstreek (Lbg) 2009 1.493 977 516 1.213 775 438 553 528 25 356
Zuidelijk Gelderland (Lbg) 2009 3.067 1.885 1.182 2.329 1.431 898 1.127 1.048 79 692
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (Lbg) 2009 1.396 890 506 590 370 220 286 270 16 168
Veluwezoom en Betuwe (Lbg) 2009 5.503 3.548 1.955 3.854 2.414 1.440 1.767 1.631 136 1.078
Bommelerwaard (Lbg) 2009 2.486 1.383 1.103 1.212 740 472 554 525 29 365
Westelijke Veluwe (Lbg) 2009 5.867 3.687 2.180 4.888 2.982 1.906 2.427 2.265 162 1.606
Achterhoek (Lbg) 2009 10.447 6.778 3.669 8.974 5.658 3.316 4.188 3.939 249 2.641
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op verschillende regionale niveau's over
aantallen personen werkzaam op agrarische bedrijven, over het arbeidsvolume
en over het aantal bedrijven met de verschillende soorten arbeidskrachten.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave van de
landbouwbedrijven aan het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Het ministerie gebruikt deze opgave voor ondermeer de
uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

In de landbouwtelling worden bedrijven van minder dan 3 NGE niet
meegenomen. Bij bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan
bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene
paprika.

Inhoudelijke verschillen 2006 ten opzichte van 2005:

- De vraagstelling naar bedrijfshoofden in 2006 is gewijzigd ten opzichte
van 2005: in plaats van naar maximaal vijf bedrijfshoofden wordt nog
slechts naar één bedrijfshoofd gevraagd.

De cijfers van 2005 en 2006 zijn dus niet zonder meer vergelijkbaar. Dit
geldt zowel voor de bedrijfshoofden als voor de overige categorieën
arbeidskrachten. Door herberekening van de uitkomsten van 2005, volgens de
vraagstelling 2006, is getracht de uitkomsten op hoofdlijnen toch
vergelijkbaar te maken.

Bij de herberekening zijn de gegevens van het tweede tot en met vijfde
bedrijfshoofd overgeheveld naar andere categorieën arbeidskrachten. Daarbij
zijn de volgende regels gehanteerd:

- bij 2 bedrijfshoofden:
a) als het geslacht verschillend is en er is geen echtgenoot als
arbeidskracht opgegeven, dan wordt het tweede bedrijfshoofd als echtgenoot
aangemerkt (man-vrouw maatschap)
b) als het geslacht gelijk is, of er is al een echtgenoot als arbeidskracht
opgegeven, dan wordt het tweede bedrijfshoofd als meewerkende familie
aangemerkt

- bij 3 of meer bedrijfshoofden worden alle niet-eerste bedrijfshoofden
naar de categorie meewerkende familie overgeheveld.
Verder zijn echtgenoten van het tweede tot en met vijfde bedrijfshoofd
overgeheveld naar de categorie meewerkende familie.

Er is bij deze herberekening geen verdere uitsplitsing naar geslacht
gemaakt. Daarvoor zijn geen betrouwbare aannames te maken.

Gegevens beschikbaar: 2000-2009.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2010: tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskrachten
Op het agrarische bedrijf meewerkende personen.
Regelmatig werkzaam
Arbeidskrachten die werkzaam zijn met een contract voor onbepaalde tijd.
Regelmatig werkzaam, totaal
Mannen
Vrouwen
Gezinsarbeidskrachten
Bedrijfshoofden en regelmatig meewerkende echtgenoten en familie in de
eerste en tweede graad (broer, zus, (groot)ouder en (klein)kind) van 16
jaar of ouder.
Gezinsarbeidskrachten, totaal
Mannen
Vrouwen
Bedrijfshoofden
Bedrijfshoofden zijn personen die voor eigen rekening en risico een
land- of tuinbouwbedrijf exploiteren.
Is een bedrijf een maatschap, VOF of CV (meervoudige bedrijfsvoering), dan
is het bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige
verantwoordelijkheid in het bedrijf.
Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan
wordt de oudste als bedrijfshoofd aangemerkt.
Bedrijfshoofden, totaal
Mannen
Vrouwen
Echtgenoten
Regelmatig meewerkende echtgenoot van het bedrijfshoofd.
Echtgenoten, totaal