Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

Gebieden Leeftijden Geslacht Totaal (ab_so_luut) Ongehuwd (ab_so_luut) Gehuwd Te zamen wonende (ab_so_luut) Gehuwd Gescheiden van tafel en bed (ab_so_luut) Gehuwd geweest In weduwenstaat (ab_so_luut) Gehuwd geweest Gescheiden van echt (ab_so_luut) Burgerlijke staat onbekend (ab_so_luut) Pagina
Nederland Totaal alle leeftijden Totaal 5.104.137 3.151.536 1.675.722 3.129 267.798 5.871 81 RY117
Nederland Totaal alle leeftijden Mannen 2.520.602 1.590.178 837.475 1.417 89.355 2.131 46 RY117
Nederland Totaal alle leeftijden Vrouwen 2.583.535 1.561.358 838.247 1.712 178.443 3.740 35 RY117
Nederland 0 maand Totaal 13.728 13.728 - - - - - RY114
Nederland 0 maand Mannen 7.048 7.048 - - - - - RY114
Nederland 0 maand Vrouwen 6.680 6.680 - - - - - RY114
Nederland 1 maand Totaal 12.510 12.510 - - - - - RY114
Nederland 1 maand Mannen 6.387 6.387 - - - - - RY114
Nederland 1 maand Vrouwen 6.123 6.123 - - - - - RY114
Nederland 2 maand Totaal 13.184 13.184 - - - - - RY114
Nederland 2 maand Mannen 6.767 6.767 - - - - - RY114
Nederland 2 maand Vrouwen 6.417 6.417 - - - - - RY114
Nederland 3 maand Totaal 12.818 12.818 - - - - - RY114
Nederland 3 maand Mannen 6.467 6.467 - - - - - RY114
Nederland 3 maand Vrouwen 6.351 6.351 - - - - - RY114
Nederland 4 maand Totaal 12.462 12.462 - - - - - RY114
Nederland 4 maand Mannen 6.232 6.232 - - - - - RY114
Nederland 4 maand Vrouwen 6.230 6.230 - - - - - RY114
Nederland 5 maand Totaal 11.447 11.447 - - - - - RY114
Nederland 5 maand Mannen 5.657 5.657 - - - - - RY114
Nederland 5 maand Vrouwen 5.790 5.790 - - - - - RY114
Nederland 6 en 7 maand Totaal 22.497 22.497 - - - - - RY114
Nederland 6 en 7 maand Mannen 11.374 11.374 - - - - - RY114
Nederland 6 en 7 maand Vrouwen 11.123 11.123 - - - - - RY114
Nederland 8 en 9 maand Totaal 24.525 24.525 - - - - - RY114
Nederland 8 en 9 maand Mannen 12.446 12.446 - - - - - RY114
Nederland 8 en 9 maand Vrouwen 12.079 12.079 - - - - - RY114
Nederland 10 en 11 maand Totaal 23.218 23.218 - - - - - RY114
Nederland 10 en 11 maand Mannen 11.748 11.748 - - - - - RY114
Nederland 10 en 11 maand Vrouwen 11.470 11.470 - - - - - RY114
Nederland 12-14 maand Totaal 33.999 33.999 - - - - - RY114
Nederland 12-14 maand Mannen 17.161 17.161 - - - - - RY114
Nederland 12-14 maand Vrouwen 16.838 16.838 - - - - - RY114
Nederland 15-17 maand Totaal 33.166 33.166 - - - - - RY114
Nederland 15-17 maand Mannen 16.681 16.681 - - - - - RY114
Nederland 15-17 maand Vrouwen 16.485 16.485 - - - - - RY114
Nederland 18-20 maand Totaal 32.386 32.386 - - - - - RY114
Nederland 18-20 maand Mannen 16.251 16.251 - - - - - RY114
Nederland 18-20 maand Vrouwen 16.135 16.135 - - - - - RY114
Nederland 21-23 maand Totaal 34.008 34.008 - - - - - RY114
Nederland 21-23 maand Mannen 17.401 17.401 - - - - - RY114
Nederland 21-23 maand Vrouwen 16.607 16.607 - - - - - RY114
Nederland 0 jaar Totaal 146.389 146.389 - - - - - RY114
Nederland 0 jaar Mannen 74.126 74.126 - - - - - RY114
Nederland 0 jaar Vrouwen 72.263 72.263 - - - - - RY114
Nederland 1 jaar Totaal 133.559 133.559 - - - - - RY114
Nederland 1 jaar Mannen 67.494 67.494 - - - - - RY114
Nederland 1 jaar Vrouwen 66.065 66.065 - - - - - RY114
Nederland 2 jaar Totaal 131.235 131.235 - - - - - RY114
Nederland 2 jaar Mannen 65.959 65.959 - - - - - RY114
Nederland 2 jaar Vrouwen 65.276 65.276 - - - - - RY114
Nederland 3 jaar Totaal 128.842 128.842 - - - - - RY114
Nederland 3 jaar Mannen 65.037 65.037 - - - - - RY114
Nederland 3 jaar Vrouwen 63.805 63.805 - - - - - RY114
Nederland 4 jaar Totaal 122.756 122.756 - - - - - RY114
Nederland 4 jaar Mannen 61.791 61.791 - - - - - RY114
Nederland 4 jaar Vrouwen 60.965 60.965 - - - - - RY114
Nederland 5 jaar Totaal 120.941 120.941 - - - - - RY114
Nederland 5 jaar Mannen 60.837 60.837 - - - - - RY114
Nederland 5 jaar Vrouwen 60.104 60.104 - - - - - RY114
Nederland 6 jaar Totaal 120.262 120.262 - - - - - RY114
Nederland 6 jaar Mannen 60.454 60.454 - - - - - RY114
Nederland 6 jaar Vrouwen 59.808 59.808 - - - - - RY114
Nederland 7 jaar Totaal 112.619 112.619 - - - - - RY114
Nederland 7 jaar Mannen 56.502 56.502 - - - - - RY114
Nederland 7 jaar Vrouwen 56.117 56.117 - - - - - RY114
Nederland 8 jaar Totaal 113.763 113.763 - - - - - RY114
Nederland 8 jaar Mannen 57.173 57.173 - - - - - RY114
Nederland 8 jaar Vrouwen 56.590 56.590 - - - - - RY114
Nederland 9 jaar Totaal 108.858 108.858 - - - - - RY114
Nederland 9 jaar Mannen 54.703 54.703 - - - - - RY114
Nederland 9 jaar Vrouwen 54.155 54.155 - - - - - RY114
Nederland 10 jaar Totaal 109.108 109.108 - - - - - RY114
Nederland 10 jaar Mannen 54.929 54.929 - - - - - RY114
Nederland 10 jaar Vrouwen 54.179 54.179 - - - - - RY114
Nederland 11 jaar Totaal 109.363 109.363 - - - - - RY114
Nederland 11 jaar Mannen 55.227 55.227 - - - - - RY114
Nederland 11 jaar Vrouwen 54.136 54.136 - - - - - RY114
Nederland 12 jaar Totaal 108.039 108.039 - - - - - RY114
Nederland 12 jaar Mannen 54.558 54.558 - - - - - RY114
Nederland 12 jaar Vrouwen 53.481 53.481 - - - - - RY114
Nederland 13 jaar Totaal 106.657 106.657 - - - - - RY114
Nederland 13 jaar Mannen 53.469 53.469 - - - - - RY114
Nederland 13 jaar Vrouwen 53.188 53.188 - - - - - RY114
Nederland 14 jaar Totaal 104.908 104.908 - - - - - RY114
Nederland 14 jaar Mannen 52.801 52.801 - - - - - RY114
Nederland 14 jaar Vrouwen 52.107 52.107 - - - - - RY114
Nederland 15 jaar Totaal 102.248 102.247 1 - - - - RY114
Nederland 15 jaar Mannen 51.517 51.517 - - - - - RY114
Nederland 15 jaar Vrouwen 50.731 50.730 1 - - - - RY114
Nederland 16 jaar Totaal 97.773 97.710 62 - 1 - - RY114
Nederland 16 jaar Mannen 49.138 49.137 1 - - - - RY114
Nederland 16 jaar Vrouwen 48.635 48.573 61 - 1 - - RY114
Nederland 17 jaar Totaal 99.030 98.784 242 1 2 1 - RY114
Nederland 17 jaar Mannen 49.592 49.571 21 - - - - RY114
Nederland 17 jaar Vrouwen 49.438 49.213 221 1 2 1 - RY114
Nederland 18 jaar Totaal 94.705 93.916 779 1 9 - - RY114
Nederland 18 jaar Mannen 47.662 47.545 112 1 4 - - RY114
Nederland 18 jaar Vrouwen 47.043 46.371 667 - 5 - - RY114
Nederland 19 jaar Totaal 92.745 90.779 1.937 4 23 2 - RY114
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Wijzigingen per 4 mei 2018:
De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine.

DE TOTSTANDKOMING VAN DIT BESTAND
De via data-entry verkregen bestanden zijn niet zonder meer geschikt als gegevensbestanden voor StatLine. Er is daarom programmatuur vervaardigd om uit de data-entrybestanden de gegevensbestanden voor StatLine te maken. Deze programmatuur is ook gebruikt voor controle van de gegevens door kolom- en rijtotalen te berekenen en te vergelijken met de gegeven totalen. Daarbij zijn ook een klein aantal data-entry fouten ontdekt en verbeterd; dit aantal ligt in de orde van enkele tienden promille.
Daarnaast zijn ook andere afwijkingen aangetroffen die beschouwd kunnen worden als tel- of zetfouten. In sommige gevallen kan de oorzaak achterhaald worden, in andere niet. Er is besloten om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke publicatie te blijven en deze afwijkingen in dit project te laten voor wat ze zijn.
Voor de volkstelling is per provincie (en voor het Rijk) per tabel een apart bestand aangeleverd; voor het aanhangels bij tabel 5 (kerkelijke gezindten) is alleen voor de 11 provincies een bestand aangeleverd, omdat de tabel voor het Rijk een geheel andere structuur heeft. De tabellen in de oorspronkelijke publicatie van deze telling zijn:
A. Algemeen overzicht
1. Eerste gedeelte. Plaatselijke indeeling. Bewoonde en onbewoonde huizen, bewoonde schepen en wagens.
2. Tweede gedeelte. Indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (resp. gestichts-) bevolking.
3. Derde gedeelte. Indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de nationaliteit.
4. Vierde gedeelte. Indeeling der werkelijke bevolking naar den leeftijd en den burgerlijken staat.
5. Vijfde gedeelte. Indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindte en den leeftijd.
6. De in de kolommen 26 en 27 der voorgaande tabel genoemde personen behoorden tot onderstaande kerkgenootschappen, kerkelijke gezindten of daarmede op eene lijn te stellen corporatien.
De tabellen A, 2, 3, 5 en 6 bevatten gegevens op gemeenteniveau; deze gegevens zijn gecombineerd in een StatLine tabel met algemene gegevens.
Tabel 4 bevat alleen gegevens van de gemeenten met meer dan 5000 inwoners; deze gegevens zijn niet in de algemene tabel opgenomen, maar hiervan is een aparte StatLine tabel gemaakt (Indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat).

BIJZONDERHEDEN

BEREKENDE TOTALEN
In dit bestand is het geslacht als selectie opgenomen. Per burgerlijke staat werden in de oorspronkelijke publicatie alleen de aantallen mannen en vrouwen gegeven; het totaal van beide is steeds berekend.
Alleen in het geval van het totaal van alle burgerlijke staten is dat van zowel mannen als vrouwen gegeven als van beide tezamen; in dit geval is dan ook dit totaal uit de oorspronkelijke publicatie overgenomen.

VOETNOTEN
In de oorspronkelijke publicatie worden in tabel 4 de leeftijden van 100 jaar en ouder bij elkaar geteld. Waar daadwerkelijk personen in deze leeftijdscategorie zijn, wordt in een voetnoot vermeld hoeveel van deze 100 en hoeveel 101 zijn. De toen maximale leeftijd in Nederland is 101 jaar; er kwam maar één persoon met deze leeftijd voor, in Zuidholland. Voor deze 101-jarige is in de lijst met leeftijden een aparte regel opgenomen.

KAARTEN
In deze tabel staan alleen gegevens op gemeenteniveau voor gemeenten met meer dan 5000 inwoners. Als een aantal gemeenten wordt geselecteerd en vervolgens gepresenteerd als kaart, dan kan deze door het ontbreken van de kleinere gemeenten er wat onoverzichtelijk uitzien. Het is in dat geval verstandig naast de gemeenten ook de betreffende provincies te selecteren. Deze worden dan als eerste getekend en daarna worden de gemeenten daarin getekend, zodat de ligging van de geselecteerde gemeenten duidelijker wordt.

SORTEREN
In de geselecteerde tabel kunnen waarden in een kolom gesorteerd worden. Bij meerdere dimensies moet goed bedacht worden, dat de gekozen kolom wordt geselecteerd naar de items in de eerste voorkolom. Als op gebied of op beroep gesorteerd moet worden, dan moet de betreffende kolom eerst naar voren gesleept worden. Als in de tweede en volgende
voorkolom meerdere waarden voorkomen, dan wordt bij de sortering steeds het bovenste item genomen; het resultaat wordt daarom het meest overzichtelijk als in de tweede en volgende voorkolommen slechts één item voorkomt.

DE VRAGENLIJST (TELKAART) voor de achtste volkstelling (31 december 1899):
1. Familienaam en voornamen (voluit geschreven) van hem (haar) wien (wie) deze kaart betreft. 1)
2. 2) Leeft hij (zij) afzonderlijk of in een gezin?
3. Zoo hij (zij) in een gezin leeft, is hij (zij) dan daarin als hoofd? (of als ectgenoote) of als zoon (dochter)? of in andere betrekking van verwantschap, zoo ja, welke? of als inwonend niet-verwant? of als kostganger (ster) of bestedeling (e)? of in dienstbetrekking?
4. Dag, maand en jaar der geboorte.
5. Waar is hij (zij) geboren? (Gemeente en provincie te vermelden. Is hij (zij) in eene Nederlandsche kolonie of buitenlands geboren, dan te vermelden de plaats en het land).
6. Tot welk land (nationaliteit) behoort hij (zij)? (Dit alleen te beantwoorden voor hem (haar) die geen Nederlander is).
7. Is hij (zij) ongehuwd? of gehuwd? of weduwnaar (weduwe)? of gescheiden van echt? of gescheiden van tafel en bed?
8 Behoort hij (zij) tot eene kerkelijke gezindte? zoo ja, welke? (Zeer bepaald aanduiden: bijvoorbeeld: Nederduitsch Hervormd, Hersteld Luthersch, Roomsch-Katholiek, Oud-Roomsch, Portugeesch Israëlitisch, enz.).
9. Indien hij (zij) een ambt of bediening bekleedt in dienst van den Staat, een provincie, eene gemeente, een waterschap of eene kerk, zonder te behoren tot de personen bedoeld in vraag 10: Welk ambt of bediening bekleedt hij (zij) dan? (Vermelden den titel, waaronder hij (zij) is aangesteld of in dienst genomen).
10. Indien hij (zij) in eenig vak van handel of Indien een nijverheid, kunst of wetenschap werkzaam zijnde, eenig persoon meer beroep of eenig ambacht of handwerk uitoefent, alsdan dan één ambt, de volgende vragen te beantwoorden: beroep of
a. In welk vak is hij (zij) werkzaam bedrijf ? (Duidelijk opgeven, b.v. handel in kruidenierswaren, uitoefent, machinefabricage, ijzersmederij, landbouw, bouwvak, wordt slechts katoenspinnerij, huiselijke diensten, enz.) dat vermeld?
b. Welk beroep, of ambacht, of handwerk oefent hij waarbij hij (zij) in dat vak uit? (Duidelijk opgeven, b.v. kruidenier, draaier, smid, meest belang boer, timmerman, winkelierster, spinster, werkmeid, enz.) (hoofdberoep)?
I. Indien hij (zij) hoofd is van eene zaak, van eene inrichting, van een bedrijf of onderneming:
c. Is hij (zij) dat dan voor eigen rekening? of als bestuurder voor rekening van een ander?
II. Indien hij in dienstbetrekking is:
d. In welke betrekking is hij (zij) dan werkzaam? (Duidelijk opgeven, b.v. onderdirecteur, bureauchef, opzichter, meesterknecht, knecht, gezel, enz.).
e. In wiens dienst of in welke zaak, inrichting, bedrijf of onderneming is hij (zij) werkzaam?
11. Vragen voor hoofden van gezinnen (a, b, en c) en voor afzonderlijk levende personen (b, en c):
a. Hoeveel personen wonen in zijn (haar) gezin samen? (hij (zij) zelf (ve) medegerekend).
b. Hoeveel vertrekken bewoont hij (zij) (met zijn (haar) gezin)? (Keukens, glasdichte serres en alkoven mede te rekenen, bedsteden niet. Kelders, zolders en stallen alleen dan mede te rekenen als zij bewoond worden of aldaar geregeld nachtverblijf gehouden wordt. Winkelruimten niet mede te rekenen. Zij die een schip of wagen bewonen moeten dit
hier bovendien vermelden).
c. Hoeveel dezer vertrekken staan door een raam of deur in onmiddellijke gemeenshap met de buitenlucht?
12. 3) Was hij (zij) in den nacht van 31 December 1899 op 1 Januari 1900 in zijne (hare) woning aanwezig?
b. Zoo niet, waar was hij (zij) toen? (Zoo nauwkeurig mogelijk adres opgeven. Bijvoorbeeld: 'als milicien te ..., verpleegd in het ziekenhuis te ..., 'met vacantie bij ...te ..., op zee aan boord van ..., enz.
Heeft hij (zij) op het tijdstip der telling geen nachtverblijf waar hij (zij) alsdan vertoeft, dan wordt hij (zij) geacht op dat tijdstip daar te zijn, waar hij (zij) het eerstvolgend nachtverblijf heeft.)

1) op de kaarten voor vrouwen werd tevens gevraagd: indien zij gehuwd is of gehuwd geweest, ook van den echtgenoot of laatsten echtgenoot.
2) op kaarten voor tijdelijk aanwezigen luidde de vraag: Leeft hij (zij) in zijne (hare) woonplaats afzonderlijk of in een gezin.
3) Voor tijdelijk aanwezigen luidde deze vraagals volgt: Waar is zijne (hare) woonplaats? (Zoo nauwkeurig mogelijk opgeven: provincie, gemeente [en daarvan dorp, gehucht of buurtschap] straat of gracht, huisnummer en is hij (zij) geen hoofd van een gezin, dan naam van hem bij wien hij (zij) inwoont. Is de werkelijke woonplaats in het buitenland, dan plaats en land vermelden.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Ongehuwd
Gehuwd
Te zamen wonende
Gescheiden van tafel en bed
Gehuwd geweest
In weduwenstaat
Gescheiden van echt
Burgerlijke staat onbekend
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gepresenteerde
gegevens over de bevolking naar leeftijd en burgerlijke staat.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.