Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal)
Misdrijven, totaal Sint-Oedenrode 2015* 570 110 165
1 Vermogensmisdrijven Sint-Oedenrode 2015* 325 25 45
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak Sint-Oedenrode 2015* 290 20 40
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld Sint-Oedenrode 2015* 290 20 40
1.2 Bedrog Sint-Oedenrode 2015* 20 0 0
1.2.1 Oplichting Sint-Oedenrode 2015* 20 0 0
1.2.2 Flessentrekkerij Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.2.3 Bedrog (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.3 Valsheidsmisdrijf Sint-Oedenrode 2015* 10 0 5
1.3.1 Muntmisdrijf Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.3.2 Valsheid in zegels en merken Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.3.3 Valsheid in geschriften Sint-Oedenrode 2015* 10 0 5
1.4 Heling Sint-Oedenrode 2015* 5 0 5
1.5 Afpersing en afdreiging Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.6 Bankbreuk Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.7 Witwassen Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
1.8 Vermogensmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Sint-Oedenrode 2015* 90 15 20
2.1 Vernieling en beschadiging Sint-Oedenrode 2015* 80 5 5
2.1.1 Vernieling aan auto Sint-Oedenrode 2015* 55 0 0
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.1.4 Dierenmishandeling Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig) Sint-Oedenrode 2015* 25 0 5
2.2 Openbare orde misdrijf Sint-Oedenrode 2015* 10 5 15
2.2.1 Openlijke geweldpleging Sint-Oedenrode 2015* 0 0 5
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon Sint-Oedenrode 2015* 0 0 5
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.2.2 Huisvredebreuk Sint-Oedenrode 2015* 0 0 5
2.2.3 Lokaalvredebreuk Sint-Oedenrode 2015* 5 5 5
2.2.4 Computervredebreuk Sint-Oedenrode 2015* 5 0 0
2.2.5 Discriminatie Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.3 Brandstichting/ontploffing Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4 Openbaar gezag misdrijf Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4.2 Wederspannigheid Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4.3 Valse aangifte Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Sint-Oedenrode 2015* 40 20 30
3.1 Mishandeling Sint-Oedenrode 2015* 15 10 10
3.2 Bedreiging en stalking Sint-Oedenrode 2015* 20 10 15
3.2.1 Bedreiging Sint-Oedenrode 2015* 20 10 15
3.2.2 Stalking Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3 Seksueel misdrijf Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.1 Aanranding Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.2 Verkrachting Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.3 Schennis der eerbaarheid Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.4 Ontucht met minderjarige Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.5 Pornografie Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.4 Levensmisdrijf Sint-Oedenrode 2015* 5 0 5
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
3.7 Geweldsmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
4 Misdrijven WvSr (overig) Sint-Oedenrode 2015* 5 5 5
5 Verkeersmisdrijven Sint-Oedenrode 2015* 90 35 35
5.1 Verlaten plaats ongeval Sint-Oedenrode 2015* 65 15 15
5.2 Rijden onder invloed Sint-Oedenrode 2015* 20 20 20
5.3 Rijden tijdens ontzegging Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
5.4 Rijden tijdens rijverbod Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
5.5 Voeren vals kenteken Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
5.6 Joyriding Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
5.8 Verkeersmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
6 Drugsmisdrijven Sint-Oedenrode 2015* 15 5 20
6.1 Harddrugs Sint-Oedenrode 2015* 5 5 10
6.2 Softdrugs Sint-Oedenrode 2015* 10 5 10
7 (Vuur)wapenmisdrijven Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
9 Misdrijven overige wetten Sint-Oedenrode 2015* 5 0 5
9.1 Militair misdrijf Sint-Oedenrode 2015* 0 0 0
9.2 Misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2015* 5 0 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2005-2013 zijn definitief.
De cijfers over 2014 en 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio. Zie paragraaf 3.Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal verdachten dat geregistreerd is bij een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf.