Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Producten Perioden Totaal binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Raffinaderijen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Blending in douane-entrepot (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Petrochemische industrie Producten (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Petrochemische industrie Overige (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als brandstof Raffinaderijen (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Massa (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Volume (1 000 liter)
Aardolieproducten 2008 juni* 5.060.480 2.540.448 - 227.867 654.755 219.644 1.230.658 .
Aardolieproducten 2008 juli* 5.181.389 2.607.583 - 220.324 744.322 236.410 1.177.427 .
Aardolieproducten 2008 augustus* 4.869.477 2.421.188 - 186.002 741.022 233.699 1.105.407 .
Aardolieproducten 2008 september* 5.358.266 2.767.650 - 274.014 646.547 214.817 1.267.594 .
Aardolieproducten 2008 oktober* 5.046.946 2.595.569 - 205.352 607.288 174.530 1.294.466 .
Aardolieproducten 2008 november* 4.603.064 2.518.866 - 282.269 308.223 174.622 1.200.180 .
Aardolieproducten 2008 december* 4.994.769 2.704.139 - 190.717 579.715 202.306 1.199.923 .
Aardolieproducten 2009 januari* 4.603.689 2.316.964 - 169.614 617.948 213.596 1.124.075 .
Aardolieproducten 2009 februari* 4.977.400 2.696.696 - 170.565 667.993 185.244 1.082.966 .
Aardolieproducten 2009 maart* 5.339.981 2.887.421 - 195.058 637.000 204.713 1.234.993 .
Aardolieproducten 2009 april* 5.001.997 2.659.499 - 161.357 606.676 192.884 1.208.525 .
Aardolieproducten 2009 mei* 5.021.897 2.494.574 - 224.483 733.577 197.666 1.188.986 .
Raffinaderijgas 2008 juni* 178.683 15.150 - - - 151.643 9.530 .
Raffinaderijgas 2008 juli* 185.341 5.718 - - - 166.182 10.522 .
Raffinaderijgas 2008 augustus* 189.172 5.648 - - - 166.726 10.781 .
Raffinaderijgas 2008 september* 187.112 23.194 - - - 148.417 9.947 .
Raffinaderijgas 2008 oktober* 161.498 31.393 - - - 119.498 6.188 .
Raffinaderijgas 2008 november* 158.237 12.235 - - - 132.349 9.184 .
Raffinaderijgas 2008 december* 207.488 19.102 - - - 173.065 12.392 .
Raffinaderijgas 2009 januari* 206.918 8.762 - - - 178.646 9.937 .
Raffinaderijgas 2009 februari* 185.227 22.136 - - - 147.974 7.907 .
Raffinaderijgas 2009 maart* 199.015 16.724 - 3.514 - 167.422 9.487 .
Raffinaderijgas 2009 april* 166.339 5.191 - - - 147.714 8.648 .
Raffinaderijgas 2009 mei* 186.418 3.990 - - - 161.163 9.108 .
Chemisch restgas 2008 juni* 204.059 - - - - - 23.340 .
Chemisch restgas 2008 juli* 212.766 - - - - - 26.027 .
Chemisch restgas 2008 augustus* 204.310 - - - - - 28.168 .
Chemisch restgas 2008 september* 201.337 - - 5.310 - - 19.247 .
Chemisch restgas 2008 oktober* 177.538 - - 2.619 - - 14.619 .
Chemisch restgas 2008 november* 122.737 - - - - - 12.285 .
Chemisch restgas 2008 december* 130.472 - - 3.243 - - 14.385 .
Chemisch restgas 2009 januari* 164.047 - - - - 1.590 10.538 .
Chemisch restgas 2009 februari* 183.811 - - 2.235 - 4.778 12.307 .
Chemisch restgas 2009 maart* 193.053 - - - - - 16.094 .
Chemisch restgas 2009 april* 194.154 12.987 - - - - 15.331 .
Chemisch restgas 2009 mei* 194.393 - - - - 7.001 19.062 .
Ethaan 2008 juni* - - - - - - - -
Ethaan 2008 juli* - - - - - - - .
Ethaan 2008 augustus* - - - - - - - -
Ethaan 2008 september* - - - - - - - .
Ethaan 2008 oktober* - - - - - - - -
Ethaan 2008 november* - - - - - - - .
Ethaan 2008 december* - - - - - - - .
Ethaan 2009 januari* - - - - - - - .
Ethaan 2009 februari* - - - - - - - .
Ethaan 2009 maart* - - - - - - - .
Ethaan 2009 april* - - - - - - - .
Ethaan 2009 mei* - - - - - - - .
Lpg 2008 juni* 329.608 23.134 - 77.785 193.626 113 34.950 .
Lpg 2008 juli* 337.618 21.555 - 83.149 196.598 75 36.241 .
Lpg 2008 augustus* 354.741 22.602 - 79.248 220.169 68 32.654 .
Lpg 2008 september* 259.265 36.922 - 70.763 110.597 44 40.939 .
Lpg 2008 oktober* 159.821 40.327 - 36.056 39.553 - 43.885 .
Lpg 2008 november* 151.291 40.265 - 43.891 25.234 36 41.865 .
Lpg 2008 december* 192.217 50.453 - 45.314 45.936 37 50.477 .
Lpg 2009 januari* 152.325 41.921 - 24.761 32.127 977 52.539 .
Lpg 2009 februari* 148.666 32.263 - 44.176 26.683 - 45.544 .
Lpg 2009 maart* 250.512 33.067 - 77.577 97.352 -459 42.975 .
Lpg 2009 april* 277.458 26.461 - 76.644 135.335 251 38.767 .
Lpg 2009 mei* 335.758 33.220 - 37.964 226.764 575 37.235 .
Propaan 2008 juni* . . - . . . 6.899 .
Propaan 2008 juli* . . - . . . 7.075 .
Propaan 2008 augustus* . . - . . . 6.413 .
Propaan 2008 september* . . - . . . 9.733 .
Propaan 2008 oktober* . . - . . - 11.472 .
Propaan 2008 november* . . - . . . 12.890 .
Propaan 2008 december* . . - . . . 20.203 .
Propaan 2009 januari* . . - . . . 22.451 .
Propaan 2009 februari* . . - . . - 17.249 .
Propaan 2009 maart* . . - . . . 13.685 .
Propaan 2009 april* . . - . . . 9.921 .
Propaan 2009 mei* . . - . . . 9.133 .
Butaan 2008 juni* . . - . . . 102 .
Butaan 2008 juli* . . - . . . 199 .
Butaan 2008 augustus* . . - . . . 146 .
Butaan 2008 september* . . - . . . 109 .
Butaan 2008 oktober* . . - . . - 120 .
Butaan 2008 november* . . - . . . 122 .
Butaan 2008 december* . . - . . . 153 .
Butaan 2009 januari* . . - . . . 185 .
Butaan 2009 februari* . . - . . - 132 .
Butaan 2009 maart* . . - . . . 81 .
Butaan 2009 april* . . - . . . 169 .
Butaan 2009 mei* . . - . . . 161 .
Autogas 2008 juni* . . - . . . 26.726 50.426
Autogas 2008 juli* . . - . . . 27.824 52.498
Autogas 2008 augustus* . . - . . . 25.123 47.402
Autogas 2008 september* . . - . . . 30.192 56.966
Autogas 2008 oktober* . . - . . - 31.165 58.802
Autogas 2008 november* . . - . . . 28.134 53.083
Autogas 2008 december* . . - . . . 29.360 55.396
Autogas 2009 januari* . . - . . . 29.133 54.968
Autogas 2009 februari* . . - . . - 27.260 51.434
Autogas 2009 maart* . . - . . . 28.217 53.240
Autogas 2009 april* . . - . . . 27.805 52.462
Autogas 2009 mei* . . - . . . 26.949 50.847
Overige Lpg 2008 juni* . . - . . . 1.223 .
Overige Lpg 2008 juli* . . - . . . 1.143 .
Overige Lpg 2008 augustus* . . - . . . 972 .
Overige Lpg 2008 september* . . - . . . 905 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een specificatie van binnenlandse leveringen van aardolieproducten. De binnenlandse levering is uit te splitsen naar gebruik van aardolieproducten als grondstof dan wel brandstof door raffinaderijen, de petrochemische industrie en overige afnemers in Nederland. Overige afnemers zijn bijvoorbeeld benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij producten zijn additieven toegevoegd. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de inzet van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die bruikbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfers onder verbruik als grondstof Petrochemie overige zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal binnenlandse afleveringen
Het totale verbruik van verwerkte aardolieproducten in raffinaderijen, de petrochemische industrie en leveringen aan overige afnemers binnen Nederland.
Verbruik als grondstof/brandstof
Verbruik als grondstof
Inzet voor verwerking in raffinaderijen of de petrochemische industrie. Dit is inclusief menging naar andere producten (blending).
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere producten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De meest elementaire stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onderin de kolom de zware producten achterblijven. De productie in raffinaderijen omvat ook menging bij opslagbedrijven (blending).
Blending in douane-entrepot
Het mengen van aardolieproducten waarover geen invoerrechten zijn betaald. Deze cijfers zijn beschikbaar tot 1996. Vanaf 1996 is er geen gescheiden waarneming meer van goederenstromen in het douane-entrepot en het binnenland. De productie door blending is verwerkt in de productie van raffinaderijen en de petrochemische industrie. De voor de blending gebruikte olieproducten zijn opgenomen in het verbruik als grondstof van raffinaderijen en de petrochemische industrie.
Petrochemische industrie
Bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in ethyleen, een grondstof voor kunststof. Een ander voorbeeld is autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Producten
Inzet voor verwerking tot aardolieproducten. Deze producten zijn ook in de tabel genoemd.
Overige
Inzet voor verwerking tot chemische producten. Deze producten zijn niet in de tabel genoemd. Vanaf 2008 wordt de inzet voor chemische producten weer gepubliceerd.
Verbruik als brandstof
Hieronder valt het verbruik van aardolieproducten voor:
1. het gebruik als warmte-, licht- of krachtbron waarbij geen beschikbare energiedragers meer resteren;
2. de inzet voor de gekoppelde productie van stoom en elektriciteit.
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere producten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De meest elementaire stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onderin de kolom de zware producten achterblijven. De productie in raffinaderijen omvat ook menging bij opslagbedrijven (blending).
Overige binnenlandse afleveringen
De levering van aardolieproducten in Nederland aan overige afnemers zoals benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.
Massa
Volume