Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar gemeente

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar gemeente

Regio's Vervoerwijzen en motieven Perioden Aantal inwoners op 1 januari (absoluut) Respondenten (absoluut) Verplaatsingen per persoon per dag (aantal) Afgelegde afstand per persoon per dag (km) Reisduur per persoon per dag (minuten)
Berkel en Rodenrijs Totaal vervoerwijzen en motieven 2002/2003 17.212 2.871 3,02 32,89 58,85
Berkel en Rodenrijs Auto (bestuurder) 2002/2003 1,14 18,98 24,65
Berkel en Rodenrijs Auto (passagier) 2002/2003 0,52 7,88 10,65
Berkel en Rodenrijs Trein 2002/2003 0,02 0,38 1,08
Berkel en Rodenrijs Bus/tram/metro 2002/2003 0,09 1,92 4,39
Berkel en Rodenrijs Brom-/snorfiets 2002/2003 0,03 0,30 0,74
Berkel en Rodenrijs Fiets 2002/2003 0,69 1,83 8,90
Berkel en Rodenrijs Lopen 2002/2003 0,49 0,48 6,39
Berkel en Rodenrijs Overige hoofdvervoerwijzen 2002/2003 0,04 1,11 2,05
Berkel en Rodenrijs Van en naar het werk 2002/2003 0,51 9,39 13,29
Berkel en Rodenrijs Zakelijk bezoek in werksfeer 2002/2003 0,11 2,69 3,28
Berkel en Rodenrijs Diensten/ persoonlijke verzorging 2002/2003 0,12 1,26 2,08
Berkel en Rodenrijs Winkelen, boodschappen doen 2002/2003 0,61 3,61 7,49
Berkel en Rodenrijs Onderwijs, cursus volgen 2002/2003 0,30 2,40 5,84
Berkel en Rodenrijs Visite, logeren 2002/2003 0,45 6,12 8,99
Berkel en Rodenrijs Toeren, wandelen 2002/2003 0,21 1,66 6,85
Berkel en Rodenrijs Sociaal recreatief overig 2002/2003 0,38 3,51 6,15
Berkel en Rodenrijs Recreatief 2002/2003 0,59 5,17 13,00
Berkel en Rodenrijs Overige motieven 2002/2003 0,33 2,24 4,89
Roden Totaal vervoerwijzen en motieven 2002/2003
Roden Auto (bestuurder) 2002/2003
Roden Auto (passagier) 2002/2003
Roden Trein 2002/2003
Roden Bus/tram/metro 2002/2003
Roden Brom-/snorfiets 2002/2003
Roden Fiets 2002/2003
Roden Lopen 2002/2003
Roden Overige hoofdvervoerwijzen 2002/2003
Roden Van en naar het werk 2002/2003
Roden Zakelijk bezoek in werksfeer 2002/2003
Roden Diensten/ persoonlijke verzorging 2002/2003
Roden Winkelen, boodschappen doen 2002/2003
Roden Onderwijs, cursus volgen 2002/2003
Roden Visite, logeren 2002/2003
Roden Toeren, wandelen 2002/2003
Roden Sociaal recreatief overig 2002/2003
Roden Recreatief 2002/2003
Roden Overige motieven 2002/2003
Sint-Oedenrode Totaal vervoerwijzen en motieven 2002/2003 17.034 1.378 3,37 35,19 63,51
Sint-Oedenrode Auto (bestuurder) 2002/2003 1,31 19,06 26,66
Sint-Oedenrode Auto (passagier) 2002/2003 0,61 9,98 12,25
Sint-Oedenrode Trein 2002/2003 0,03 1,14 2,28
Sint-Oedenrode Bus/tram/metro 2002/2003 0,02 0,69 1,46
Sint-Oedenrode Brom-/snorfiets 2002/2003 0,03 0,19 0,38
Sint-Oedenrode Fiets 2002/2003 0,81 2,69 12,75
Sint-Oedenrode Lopen 2002/2003 0,51 0,44 6,00
Sint-Oedenrode Overige hoofdvervoerwijzen 2002/2003 0,05 0,99 1,71
Sint-Oedenrode Van en naar het werk 2002/2003 0,54 8,26 11,94
Sint-Oedenrode Zakelijk bezoek in werksfeer 2002/2003 0,11 3,26 5,13
Sint-Oedenrode Diensten/ persoonlijke verzorging 2002/2003 0,14 0,79 1,60
Sint-Oedenrode Winkelen, boodschappen doen 2002/2003 0,63 4,18 7,98
Sint-Oedenrode Onderwijs, cursus volgen 2002/2003 0,28 1,85 5,55
Sint-Oedenrode Visite, logeren 2002/2003 0,58 7,70 10,48
Sint-Oedenrode Toeren, wandelen 2002/2003 0,25 1,96 7,85
Sint-Oedenrode Sociaal recreatief overig 2002/2003 0,52 4,25 8,04
Sint-Oedenrode Recreatief 2002/2003 0,77 6,21 15,89
Sint-Oedenrode Overige motieven 2002/2003 0,33 2,93 4,94
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders
deelnemen aan het verkeer uitgesplitst per landsdeel, provincie,
COROP, Grootstedelijke Agglomeraties, Stadsgewesten en Gemeenten naar
vervoerwijze en motief.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

- Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis
afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis
naar werk is één verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere
vervoermiddelen worden gebruikt.

- Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.

- Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek-
en aankomsttijden van verplaatsingen.

Verder zijn ook de responsaantallen en de populatieaantallen (aantal
inwoners op 1 januari) in de tabel opgenomen. De responsaantallen
kunnen laag zijn, bij het interpreteren van de gegevens dient hier
rekening mee gehouden te worden.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de
door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde
enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de
mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland
(MON) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, een onderdeel van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal inwoners op 1 januari
Inwoners laatste jaar van toepassing.
Informatie over het aantal inwoners op 1 januari en het aantal
respondenten zie: totaal vervoerswijzen.
Respondenten
Informatie over het aantal inwoners op 1 januari en het aantal
respondenten zie: totaal vervoerswijzen.
Verplaatsingen per persoon per dag
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag. Een verplaatsing is
gedefinieerd als een reis of een gedeelte van een reis met een motief,
waarbij het overgaan op een andere vervoerwijze niet als nieuwe
verplaatsing geldt.
Bij de berekening van verplaatsingen is gebruik gemaakt van de
hoofdvervoerwijze.
De hoofdvervoerwijze van een verplaatsing is die vervoerwijze die aan een
verplaatsing welke uit meer dan een rit bestaat wordt toegekend. De
toekenning geschiedt volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde. Het
begrip hoofdvervoerwijze komt voor in de tabellen over aantallen
verplaatsingen en reisduur.
De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- Lopen
- Onbekend
Afgelegde afstand per persoon per dag
Het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag wordt
berekend door het totaal aantal afgelegde kilometers te delen door het
totaal aantal enquêtedagen.
Reisduur per persoon per dag
De gemiddelde reisduur per persoon per dag wordt berekend door de totale
reisduur te delen door het totaal aantal enquêtedagen. De reisduur is
gebaseerd op de door de respondent aangegeven vertrek-en aankomsttijd
van een verplaatsing.
Bij de berekening van de reistijd is gebruik gemaakt van de
hoofdvervoerwijze.
De hoofdvervoerwijze van een verplaatsing is die vervoerwijze die aan een
verplaatsing welke uit meer dan een rit bestaat wordt toegekend. De
toekenning geschiedt volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde. Het
begrip hoofdvervoerwijze komt voor in de tabellen over aantallen
verplaatsingen en reisduur.
De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- Lopen
- Onbekend