Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijven Per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal mannen (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Mannen (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Jongens (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Meisjes (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten geslacht en leeftijd onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Sint-Oedenrode 2013* 855 100 47,8 115 13,3 145 125 20 125 105 15 20 20 0 0
1 Vermogensmisdrijven Sint-Oedenrode 2013* 555 65 31,0 35 5,9 40 35 5 35 30 5 5 5 - -
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak Sint-Oedenrode 2013* 535 63 30,0 30 5,6 40 35 5 35 25 5 5 5 - -
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld Sint-Oedenrode 2013* 5 1 . 0 16,7 0 - 0 0 - 0 - - - -
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld Sint-Oedenrode 2013* 530 62 29,6 30 5,5 40 35 5 30 25 5 5 5 - -
1.2 Bedrog Sint-Oedenrode 2013* 15 2 . 0 14,3 0 0 0 0 0 0 - - - -
1.2.1 Oplichting Sint-Oedenrode 2013* 15 2 . 0 14,3 0 0 0 0 0 0 - - - -
1.2.2 Flessentrekkerij Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
1.2.3 Bedrog (overig) Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Valsheidsmisdrijf Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . - - - - - - - - - - - -
1.3.1 Muntmisdrijf Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
1.3.2 Valsheid in zegels en merken Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.3 Valsheid in geschriften Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
1.4 Heling Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 0 0 - 0 0 - - - - -
1.5 Afpersing en afdreiging Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
1.6 Bankbreuk Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
1.7 Witwassen Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
1.8 Vermogensmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Sint-Oedenrode 2013* 120 14 6,8 10 9,9 25 20 5 15 15 0 10 5 0 0
2.1 Vernieling en beschadiging Sint-Oedenrode 2013* 105 12 6,0 5 5,6 15 10 0 5 5 0 5 5 - 0
2.1.1 Vernieling aan auto Sint-Oedenrode 2013* 50 6 . 0 2,1 5 5 - 0 0 - 5 5 - -
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . - - - - - - - - - - - -
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.1.4 Dierenmishandeling Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig) Sint-Oedenrode 2013* 55 7 . 5 8,9 10 5 0 5 5 0 5 5 - 0
2.2 Openbare orde misdrijf Sint-Oedenrode 2013* 10 1 . 5 33,3 5 5 0 5 5 0 0 - 0 -
2.2.1 Openlijke geweldpleging Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 5 75,0 5 5 0 5 5 0 0 - 0 -
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 5 75,0 5 5 0 5 5 0 0 - 0 -
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.2 Huisvredebreuk Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.3 Lokaalvredebreuk Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.4 Computervredebreuk Sint-Oedenrode 2013* 5 1 . - - - - - - - - - - - -
2.2.5 Discriminatie Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.3 Brandstichting/ontploffing Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 0 33,3 0 0 - 0 0 - - - - -
2.4 Openbaar gezag misdrijf Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 5 5 - 5 5 - - - - -
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 5 5 - 5 5 - - - - -
2.4.2 Wederspannigheid Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.4.3 Valse aangifte Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Sint-Oedenrode 2013* 50 6 . 25 51,0 30 25 5 25 20 5 5 5 0 -
3.1 Mishandeling Sint-Oedenrode 2013* 30 4 . 15 56,7 20 20 5 15 15 0 5 5 0 -
3.2 Bedreiging en stalking Sint-Oedenrode 2013* 10 1 . 5 54,5 5 5 0 5 5 0 - - - -
3.2.1 Bedreiging Sint-Oedenrode 2013* 10 1 . 5 50,0 5 5 - 5 5 - - - - -
3.2.2 Stalking Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 0 - 0 0 - 0 - - - -
3.3 Seksueel misdrijf Sint-Oedenrode 2013* 5 1 . 0 28,6 5 5 - - - - 0 0 - -
3.3.1 Aanranding Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 50,0 0 0 - - - - - - - -
3.3.2 Verkrachting Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 0 0 - - - - 0 0 - -
3.3.3 Schennis der eerbaarheid Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
3.3.4 Ontucht met minderjarige Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3.3.5 Pornografie Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
3.4 Levensmisdrijf Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
3.7 Geweldsmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - - - - - - - - - - -
4 Misdrijven WvSr (overig) Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 5 100,0 5 5 - 5 5 - - - - -
5 Verkeersmisdrijven Sint-Oedenrode 2013* 115 14 6,5 30 27,6 35 30 0 35 30 0 - - - -
5.1 Verlaten plaats ongeval Sint-Oedenrode 2013* 85 10 . 10 11,8 10 10 0 10 10 0 - - - -
5.2 Rijden onder invloed Sint-Oedenrode 2013* 30 4 . 20 70,0 20 20 - 20 20 - - - - -
5.3 Rijden tijdens ontzegging Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 0 0 - 0 0 - - - - -
5.4 Rijden tijdens rijverbod Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
5.5 Voeren vals kenteken Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
5.6 Joyriding Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
5.8 Verkeersmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
6 Drugsmisdrijven Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 0 66,7 5 5 0 5 5 0 - - - -
6.1 Harddrugs Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . - - 0 0 - 0 0 - - - - -
6.2 Softdrugs Sint-Oedenrode 2013* 0 0 . 0 100,0 5 0 0 5 0 0 - - - -
7 (Vuur)wapenmisdrijven Sint-Oedenrode 2013* 5 0 . 0 66,7 5 5 - 0 0 - 0 0 - -
9 Misdrijven overige wetten Sint-Oedenrode 2013* 5 1 . 5 83,3 5 5 0 5 5 0 - - - -
9.1 Militair misdrijf Sint-Oedenrode 2013* - - - - - - - - - - - - - - -
9.2 Misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2013* 5 1 . 5 83,3 5 5 0 5 5 0 - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 tot en met 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2015) Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Percentage van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, totaal.
Per 1 000 inwoners
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven per 1 000 inwoners. Als het CBS van mening is dat het relatieve cijfers geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde diefstallen in procenten van het aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.

Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten.
Totaal mannen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde mannelijke verdachten.
Totaal vrouwen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde vrouwelijke verdachten.
Meerderjarige verdachten
Meerderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige verdachten.
Mannen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige mannelijke verdachten.
Vrouwen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige vrouwelijke verdachten.
Minderjarige verdachten
Minderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige verdachten.
Jongens
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige mannelijke verdachten.
Meisjes
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige vrouwelijke verdachten.
Verdachten geslacht en leeftijd onbekend
Aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten van wie noch geslacht noch leeftijd is vastgelegd.