Landbouw; prijsindex (1995 = 100), 1995 - 2003

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat prijsindexcijfers van de landbouw.
Er is indeling in afzet enerzijds en verbruik+investeringen
anderzijds. Deze twee hoofdgroepen zijn weer verder uitgesplitst in
groepen en subgroepen. Er zijn maandelijkse cijfers vanaf 1995-2003.

Bron
-----
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)

Meer informatie
Of (in het bijzonder over absolute prijzen in de landbouwsector):
LEI BV
Burgemeester Patijnlaan 19
Postbus 29703
2502 LS Den Haag
Tel: 070-3358330
Fax: 070-3615624
www.lei.wageningen-ur.nl

Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers afzet
Totale productiewaarde
Wegingsfactor: 1000
Plantaardige producten
Wegingsfactor: 498
Plantaardige producten totaal
Wegingsfactor: 498
Granen
Wegingsfactor: 13
Granen totaal
Wegingsfactor: 13
Zachte tarwe
Wegingsfactor: 11
Brouwgerst
Wegingsfactor: 2
Hakvruchten (excl. pootaardappelen)
Wegingsfactor: 49
Hakvruchten (excl. pootaardapp.) totaal
Wegingsfactor: 49
Consumptie-aardappelen
Wegingsfactor: 25
Suikerbieten
Gemiddelde opbrengstprijs van oogstjaar
Wegingsfactor: 19
Zetmeelaardappelen
Gemiddelde opbrengstprijs van oogstjaar
Wegingsfactor: 6
Fruit
Wegingsfactor: 18
Fruit totaal
Wegingsfactor: 18