Misdrijven; vervolging en berechting 1994-2010

Misdrijven; vervolging en berechting 1994-2010

Soort misdrijf Leeftijd en soort verdachte Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Afdoening door Openbaar Ministerie Totaal afdoeningen door OM (aantal) Afdoening door rechter 1e aanleg Soort eindbeslissing Totaal eindbeslissing (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 208.595 83.580 105.990
Totaal soort misdrijf Totaal mannelijk 2010* 172.460 64.595 90.795
Totaal soort misdrijf Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 23.190 14.165 8.880
Totaal soort misdrijf Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 45.250 16.140 18.935
Totaal soort misdrijf Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 104.025 34.035 46.020
Totaal soort misdrijf Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - 260 16.960
Totaal soort misdrijf Totaal vrouwelijk 2010* 30.645 15.220 13.540
Totaal soort misdrijf Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 4.885 3.645 1.435
Totaal soort misdrijf Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 7.030 3.215 2.505
Totaal soort misdrijf Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 18.735 8.280 6.860
Totaal soort misdrijf Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - 80 2.740
Totaal soort misdrijf Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 255 160 355
Totaal soort misdrijf Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* 10 5 5
Totaal soort misdrijf Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* 65 25 145
Totaal soort misdrijf Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* 185 70 175
Totaal soort misdrijf Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - 60 30
Totaal soort misdrijf Rechtspersoon 2010* 4.425 3.600 1.300
Totaal soort misdrijf Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 805 - -
Geweldsmisdrijven totaal Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 44.495 16.410 23.390
Geweldsmisdrijven totaal Totaal mannelijk 2010* 39.245 13.850 21.205
Geweldsmisdrijven totaal Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 6.145 3.050 2.665
Geweldsmisdrijven totaal Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 9.650 2.715 4.775
Geweldsmisdrijven totaal Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 23.450 8.040 11.085
Geweldsmisdrijven totaal Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - 45 2.680
Geweldsmisdrijven totaal Totaal vrouwelijk 2010* 5.055 2.535 2.110
Geweldsmisdrijven totaal Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 1.180 830 340
Geweldsmisdrijven totaal Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 1.090 430 400
Geweldsmisdrijven totaal Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 2.785 1.270 1.020
Geweldsmisdrijven totaal Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - 5 355
Geweldsmisdrijven totaal Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 30 20 70
Geweldsmisdrijven totaal Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* 0 - 5
Geweldsmisdrijven totaal Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* 10 - 30
Geweldsmisdrijven totaal Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* 20 5 35
Geweldsmisdrijven totaal Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - 15 0
Geweldsmisdrijven totaal Rechtspersoon 2010* 5 10 5
Geweldsmisdrijven totaal Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 155 - -
Verkrachting Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 610 275 205
Verkrachting Totaal mannelijk 2010* 595 265 200
Verkrachting Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 105 35 35
Verkrachting Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 145 60 45
Verkrachting Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 340 165 125
Verkrachting Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - 5 0
Verkrachting Totaal vrouwelijk 2010* 5 5 0
Verkrachting Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 5 5 -
Verkrachting Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 0 0 -
Verkrachting Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 0 - 0
Verkrachting Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - - -
Verkrachting Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 0 5 0
Verkrachting Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* - - -
Verkrachting Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* 0 - 0
Verkrachting Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* - - -
Verkrachting Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - 5 -
Verkrachting Rechtspersoon 2010* - - -
Verkrachting Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 10 - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 750 375 310
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Totaal mannelijk 2010* 740 370 305
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 175 95 70
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 135 65 55
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 430 210 175
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - - 5
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Totaal vrouwelijk 2010* 5 5 0
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 5 5 -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* - - 0
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 0 0 0
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 0 - 0
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* - - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* 0 - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* - - 0
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Rechtspersoon 2010* - - -
Feitelijke aanranding der eerbaarheid Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 5 - -
Overige seksuele misdrijven Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 800 370 505
Overige seksuele misdrijven Totaal mannelijk 2010* 765 355 495
Overige seksuele misdrijven Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 135 65 65
Overige seksuele misdrijven Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 95 40 70
Overige seksuele misdrijven Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 540 240 350
Overige seksuele misdrijven Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - 5 5
Overige seksuele misdrijven Totaal vrouwelijk 2010* 25 15 5
Overige seksuele misdrijven Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 5 0 5
Overige seksuele misdrijven Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 5 5 -
Overige seksuele misdrijven Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 15 10 5
Overige seksuele misdrijven Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - 0 -
Overige seksuele misdrijven Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 0 0 0
Overige seksuele misdrijven Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* - - 0
Overige seksuele misdrijven Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* - - 0
Overige seksuele misdrijven Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* 0 0 -
Overige seksuele misdrijven Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - - -
Overige seksuele misdrijven Rechtspersoon 2010* - - -
Overige seksuele misdrijven Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 10 - -
Bedreiging Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 9.285 3.395 4.950
Bedreiging Totaal mannelijk 2010* 8.385 2.955 4.580
Bedreiging Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 925 555 360
Bedreiging Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 1.610 480 760
Bedreiging Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 5.855 1.905 2.660
Bedreiging Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - 15 795
Bedreiging Totaal vrouwelijk 2010* 855 440 365
Bedreiging Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 130 100 25
Bedreiging Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 155 75 65
Bedreiging Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 575 270 195
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; vervolging en berechting. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij een parket, het aantal rechtbankstrafzaken dat door het Openbaar Ministerie (OM) is afgedaan en het aantal echtbankstrafzaken dat door de rechter in eerste aanleg is afgedaan. Het aantal afdoeningen door het OM is onderverdeeld naar de wijze
van afdoening. Het aantal afdoeningen door de rechter is onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie.
In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- soort misdrijf;
- leeftijd en soort verdachte.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld. Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar
Ministerie (OM).
Afdoening door Openbaar Ministerie
Aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het openbaar ministerie
(OM).
Een afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie is het nemen
van een beslissing over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal
door sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of
overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak
voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening
door het OM geteld.
Totaal afdoeningen door OM
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het
Openbaar Ministerie.
Afdoening door rechter 1e aanleg
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzeken door de rechter in
eerste aanleg.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak,
waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Totaal eindbeslissing
Het totaal van de beslissingen door de rechter in 1e aanleg.