ICT, kennis en economie 2019

Cover ICT, kennis en economie 2019
ICT, kennis en economie 2019 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast veel cijfers over ICT, komen ook innovatie, R&D en het kennispotentieel uitgebreid aan bod.
In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de recentste cijfers over hoe bedrijven en particulieren ICT en internet gebruiken. Ook research en development (R&D), innovatie bij Nederlandse bedrijven, en het kennispotentieel komen uitvoerig aan bod. Cijfers worden veelvuldig in internationaal perspectief geplaatst, om Nederland met andere landen te vergelijken.