Zoekresultaten

5192 resultaten voor publicatie en analyse
5192 resultaten voor publicatie en analyse

Pagina 5 van 208

‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019

Er is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de gemeente Leiden waarin de verschillende nationaliteiten binnen de negen inwonersprofielen in kaart zijn gebracht.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Publicaties

Groter belang buurlanden in goederenhandel in 2021

De waarde van de Nederlandse goederenhandel was in 2021 circa 15 procent boven het niveau van voor de coronacrisis.

Artikelen

Nederlandse importeurs betaalden in mei 2022 bijna een derde meer

In mei 2022 waren de invoerprijzen van goederen 31 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral olie en gas, maar ook plantaardige oliën, granen, papier, ijzer en staal en aluminium stegen sterk in...

Artikelen

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Cijfers

Compositie analyse van de Limburgse economie

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Cijfers

Analyse seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden

Analyse van seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden bij steekproef- versus BTW data

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Cijfers

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een...

Cijfers

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 2)

Cijfers over baan- en organisatiekenmerken en de inkomens-, vermogens en schuldenpositie van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 1)

Cijfers over demografische en regionale kenmerken van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf

Onlangs vond de vijfde editie van de innovatiedag van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) plaats.

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport wordt beschreven hoe woningtransformaties worden bepaald. Aan bod komt de ontwikkeling sinds 2015, gevolgd door de belangrijkste kenmerken in 2021 van transformaties en de bewoners....

Publicaties

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 3)

Samenvattend rapport over diverse demografische, regionale en sociaaleconomische kenmerken van de vluchtelingen in Nederland in 2010. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Artikelen
Artikelen

Verschenen: 'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het SCP verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport,...

Artikelen
Artikelen
Artikelen