Zoekresultaten

5399 resultaten voor publicatie en analyse
5399 resultaten voor publicatie en analyse

Pagina 5 van 216

Financiering als uitdaging bij financieringsbehoefte

Tabel met aanvullende informatie over de Financieringsmonitor 2022.

Cijfers

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2023

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal ook aandacht voor schatkistbankieren door onderwijsbesturen en voor dividendontvangsten van de overheid.

Publicaties

SCP- publicatie Continu Onderzoek Burgerperspectieven

SCP- publicatie ‘Sceptische visies in het coronadebat'

Overig

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Bijna 70 procent van ouderen heeft minstens elke week contact met de buren

In 2022 had 69 procent van de 65-plussers minstens iedere week contact met hun buren. Nog eens 16 procent had minimaal eens per maand contact, maar niet elke week. Zo’n 15 procent had minder vaak of...

Artikelen

Internationaliseren en productiviteit. Deel 1: statistische analyse

Dit is een verslag van het eerste deel van het driedelige CBS-project 'Internationaliseren en productiviteit' dat in opdracht van het Ministerie van Economische zaken is uitgevoerd. Het onderzoek...

Artikelen

Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquête

Bij de Gezondheidsenquête is met ingang van 2010 overgegaan op een nieuwe waarnemingsmethodiek en een nieuwe vragenlijst. Deze veranderingen in het proces kunnen leiden tot verschillen in de...

Overig

Verschenen: 'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het SCP verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport,...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Onderzoeksrapport 'Go with the dataflow! Analysing the Internet as a data source (IaD)'

In de capita selecta van de editie 2007 van de publicatie ‘De digitale economie’ wordt melding gemaakt van een onderzoek dat ten tijde van het samenstellen van de publicatie door onderzoeksbureau...

Overig

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Ruim 1 op de 3 volwassenen wil gezonder eten

In 2022 zei 36% van de volwassenen dat zij graag gezonder zouden willen eten. Van hen zegt 46 procent dat ze zich af en toe door anderen laten overhalen om iets ongezonds te eten, 39% vindt het...

Artikelen

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 2)

Cijfers over baan- en organisatiekenmerken en de inkomens-, vermogens en schuldenpositie van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 1)

Cijfers over demografische en regionale kenmerken van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 3)

Samenvattend rapport over diverse demografische, regionale en sociaaleconomische kenmerken van de vluchtelingen in Nederland in 2010. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Artikelen

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 4)

Maatwerktabel over de studierichting van de vluchtelingen in Nederland in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022

Publicaties

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties