Wederuitvoer in 2022 groter dan export van Nederlandse makelij

Nederland exporteerde in 2022 voor 731,4 miljard euro aan goederen, waarvan 368,3 miljard euro wederuitvoer betrof. Dat zijn goederen die oorspronkelijk zijn ingevoerd en vervolgens bijna onveranderd Nederland weer verlieten. Het is de eerste keer dat de waarde van de wederuitvoer groter was dan de export van Nederlandse makelij. Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie Nederland Handelsland 2023.

In 2022 was de waarde van de wederuitvoer bijna 58 procent hoger dan in pre-coronajaar 2019. Hierdoor steeg ook de totale exportwaarde van goederen, met 236,5 miljard euro (48 procent). Nederlandse bedrijven handelden meer, maar maakten of bewerkten zelf relatief minder goederen. De waarde van wederuitvoer was daarmee met 50,4 procent groter dan de uitvoerwaarde van Nederlandse producten. Bij wederuitvoer wordt veel minder verdiend per euro export (12 cent in 2021) dan bij de uitvoer van Nederlandse producten (55 cent), omdat bedrijven bij wederuitvoer minder waarde toevoegen.

Exportwaarde naar exportcategorie
JaarWederuitvoer (mld euro)Nederlandse makelij (mld euro)
2015185,1220,8
2016191,6216,6
2017211,1238,6
2018224,7255,2
2019233,4261,6
2020219,7238,8
2021*271,7289,3
2022*368,3363,1
* voorlopige cijfers

Wederuitvoerwaarde minerale brandstoffen sterk gestegen

De grotere stijging van de wederuitvoerwaarde komt deels door de relatief sterke toename van de wederuitvoer van minerale brandstoffen. De minerale brandstoffen stegen in 2022 namelijk enorm in prijs, mede door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Zo nam de exportprijs van geraffineerde aardolieproducten tussen 2021 en 2022 toe met bijna 83 procent, terwijl het volume nauwelijks veranderde (+0,2 procent). Ten opzichte van het gemiddelde van 2015-2021 steeg het aandeel wederuitvoer bij de minerale brandstoffen in 2022 dan ook met 10 procentpunt. Ook bij de chemische producten steeg het wederuitvoerpercentage licht. Bij de andere productcategorieën daalde het aandeel wederuitvoer.

Export naar export- en productcategorie
JaarWederuitvoer (mld euro)Nederlandse makelij (mld euro)
Minerale brandstoffen
2022*74,986,2
201925,746,9
Machines en apparaten
2022*89,757,6
201969,643,8
Fabricaten
2022*88,352,3
201961,341,7
Chemische producten
2022*60,264,2
201937,544,5
Voeding en dranken
2022*31,655,4
201923,844,1
Grondstoffen en natuurproducten
2022*13,525,9
20198,919,7
Vervoermaterieel
2022*10,021,5
20196,620,8
* voorlopige cijfers

Export naar Europese landen voor groot deel wederuitvoer

In 2022 was meer dan de helft (55 procent) van de Nederlandse goederenexport bestemd voor de vijf grootste exportpartners: Duitsland, België, Frankrijk, het VK en de VS. Vooral de export naar nabije handelspartners bestaat voor een groot deel uit wederuitvoer. Voor Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje was dat ruim 60 procent in 2022. De wederuitvoer van ruwe aardolie en (vloeibaar) gas speelt daar een grote rol in. Bij de export naar het VK zijn goederen van Nederlandse makelij het belangrijkst en vormt de wederuitvoer 41 procent. De export van Nederlandse goederen naar niet-Europese bestemmingen zoals de VS en China bestaat grotendeels uit producten die in Nederland zijn gemaakt. Afstand is hierbij een belangrijke factor: hoe verder het bestemmingsland, hoe minder logisch het is dat Nederland als knooppunt van handel en wederuitvoer fungeert.

Top 10 exportbestemmingen in 2022*
ExportbestemmingWederuitvoer (mld euro)Nederlandse makelij (mld euro)
Duitsland111,767,6
België49,638,6
Frankrijk37,221,9
Verenigd Koninkrijk17,625,7
Verenigde Staten9,524,9
Italië19,111,0
Spanje13,28,5
Polen11,97,8
Zweden8,26,6
China3,411,2
* voorlopige cijfers

Nederland handelsland 2023

Nederland Handelsland 2023: export, import en investeringen is een publicatie die het Expertisecentrum Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontwikkeld. In deze publicatie komen de meest actuele handelsontwikkelingen, de goederen- en dienstenhandel, de directe buitenlandse investeringen, de exportverdiensten voor Nederland en de inzet van de invoer in de Nederlandse economie aan bod.