Overheidsfinanciën 2022

Over deze publicatie

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de overheidsfinanciën in 2022. Door hogere inkomsten en het wegvallen van een groot deel van coronagerelateerde uitgaven nam het tekort van de overheid af, van ruim 20 miljard euro in 2021 naar 1,4 miljard euro in 2022. De overheidsschuld steeg met bijna 31 miljard euro tot 480,5 miljard euro. Door een flinke toename van het bbp daalde de schuldquote echter van 51,7 procent naar 50,1 procent.