Helft bedrijven milieubewust bij aanschaf en energieverbruik ICT

Buitenaanzicht met rokende schoorstenen van een energie afvalbedrijf
© ANP / Ramon van Flymen
Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) zei in 2022 bij het aanschaffen van ICT‐diensten of ‐systemen rekening te houden met de impact op het milieu, of gaf aan maatregelen te nemen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken (47 procent). Bijna drie kwart van de bedrijven zorgde daarnaast voor duurzame afvoer van apparatuur en nam maatregelen om papierverbruik te verminderen. Het zijn vooral de grote bedrijven die kiezen voor een meer milieuvriendelijke aanpak. Dit blijkt uit de publicatie ICT, kennis en economie 2023 van het CBS.
ICT-gerelateerde milieumaatregelen door bedrijven, 2022
 Milieubewuste ICT-aanschaf (%)Beperking energieverbruik (%)
Totaal4847
Bedrijfstak
Energie en water5850
Financiële
instellingen
5752
ICT-sector5657
Informatie en
communicatie
5454
Advies en onderzoek5449
waarvan
Researchinstellingen
4847
Handel5249
Onroerend goed5152
Gezondheidszorg5149
Bouw5147
Industrie4747
Transport4646
Overige dienstverlening4246
Horeca3234

Bij bedrijven met tien of meer werkzame personen in de energie en watersector werd in 2022 bij de keuze voor aan te schaffen ICT‐diensten of ICT‐systemen het vaakst (58 procent) rekening gehouden met de impact op het milieu. In de ICT-sector, de informatie en communicatiesector en bij financiële instellingen, werden het vaakst maatregelen genomen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken. In de horeca werden relatief weinig milieumaatregelen genomen in relatie tot ICT.

De grotere bedrijven (500 werknemers of meer) namen met 67 procent vaker maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken dan kleine bedrijven met tien tot twintig werknemers (44 procent). Ook werd er door de grotere bedrijven vaker rekening gehouden met de impact op het milieu bij aanschaf van ICT‐diensten of ‐systemen (69 tegen 44 procent).

Drie kwart bedrijven voert ICT-apparatuur duurzaam af

Van de bedrijven koos 73 procent in 2022 voor een duurzame afvoer van ICT-apparatuur, wanneer deze niet langer werd gebruikt. Bedrijven in de energie en watersector (82 procent) en in de gezondheidszorg (81 procent) kozen het vaakst voor een verantwoorde manier van afvoeren.

Door 40 procent van de bedrijven werd ICT-apparatuur behouden nadat deze niet meer werd gebruikt, bijvoorbeeld als bron van reserve‐onderdelen. Soms wordt ICT- apparatuur bewaard om onthulling van gevoelige informatie te voorkomen. In de ICT-sector werd niet meer gebruikte ICT-apparatuur het vaakst bewaard door het bedrijf.

Door 30 procent van de bedrijven werd afgedankte ICT-apparatuur verkocht, teruggestuurd aan een leasebedrijf, of weggegeven.

Behandeling afgedankte ICT-apparatuur door bedrijven, 2022
 Duurzame afvoer (%)Behouden binnen bedrijf (%)Verkoop, retour lease of weggeven (%)
Totaal734030
Bedrijfstak
Energie en water824629
Financiële
instellingen
693648
ICT-sector775443
Informatie en
communicatie
745346
Advies en onderzoek774440
waarvan
Researchinstellingen
735343
Handel734329
Onroerend goed763838
Gezondheidszorg813430
Bouw784224
Industrie764426
Transport703923
Overige dienstverlening653427
Horeca632723

Drie kwart bedrijven neemt maatregelen om papierverbruik te beperken

Drie kwart van de bedrijven nam in 2022 maatregelen om het papierverbruik bij printen en kopiëren te beperken. In de onroerend goed sector, de gezondheidszorgsector, de financiële dienstverlening, en de advies- en onderzoekssector werden deze maatregelen vaker genomen dan in andere sectoren.

Grotere bedrijven namen vaker maatregelen om het papierverbruik te beperken (87 procent) dan kleinere bedrijven (74 procent).

Beperking papierverbruik door bedrijven, 2022
 Beperking papierverbruik (%)
Totaal76
Bedrijfstak
Energie en water70
Financiële
instellingen
80
ICT-sector77
Informatie en
communicatie
75
Advies en onderzoek80
waarvan
Researchinstellingen
76
Handel77
Onroerend goed83
Gezondheidszorg80
Bouw77
Industrie71
Transport76
Overige dienstverlening76
Horeca67

Nederland in top drie EU-landen beperking papierverbruik

Nederland behoorde in 2022 tot de top drie van EU-landen met het hoogste aandeel bedrijven dat maatregelen neemt om het papierverbruik te beperken (75 procent). <toelichting> Alleen in Oostenrijk (78 procent) en Finland (76 procent) was dit aandeel hoger. Het EU-27 gemiddelde is 66 procent.

Bij de aanschaf van ICT-apparatuur zijn Nederlandse bedrijven juist weinig milieubewust ten opzichte van andere EU-landen. Waar in de EU-27 gemiddeld 58 procent van de bedrijven milieubewuste keuzes maakte bij ICT-aanschaf, was dat in Nederland bij 48 procent van de bedrijven het geval. In Portugal en Italië hielden bedrijven het vaakst rekening met het milieu bij aanschaf van ICT-apparatuur (beide 75 procent).

Ook op de duurzame afvoer van ICT-apparatuur scoorde Nederland, met 73 procent van de bedrijven die hiervoor kiest, lager dan gemiddeld in de EU (77 procent). Ook het behouden van ICT-apparatuur werd door Nederlandse bedrijven (41 procent) minder vaak gedaan dan gemiddeld in de EU (50 procent).

ICT-gebruik en milieu, Nederland en EU-27, 2022
 Nederland (%) EU-27 (%)
ICT-gerelateerde milieumaatregelen
Beperking papierverbruik7566
Beperking energieverbruik4744
Milieubewuste ICT-aanschaf4859
Afgedankte ICT-apparatuur
Duurzame afvoer7377
Behouden binnen bedrijf4150
Verkoop, retour lease of weggeven2928
Bron: CBS, Eurostat