Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022

Over deze publicatie

In dit rapport worden de sterfte en doodsoorzaken in kaart gebracht voor de periode 2020 tot en met 2022. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in factoren die mogelijk bijdragen aan een hoger aantal sterfgevallen dan verwacht in deze periode.