Zoekresultaten

2071 resultaten voor pensioeninkomens
2071 resultaten voor pensioeninkomens

Pagina 1 van 83

Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Cijfers

Overleden voor het pensioen en hun partners, 2021

Alle overledenen die volgens hun sociaal-economische positie niet met pensioen waren en diens partners worden uitgesplitst naar een aantal kenmerken. Het gaat om de overledenen van 2021. Nadrukkelijk...

Cijfers

AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed naar pensioen: mobiliteitskenmerken, branche, kwartaal op kwartaal 2010-2022

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond,...

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond,...

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond,...

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2022

Parade van Pen: De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking van het aantal zelfstandigen zonder personeel die werkzaam zijn in zorg en welzijn volgens de Enquête beroepsbevolking, het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek en het...

Publicaties

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2022

Parade van Pen: De vermogensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Inkomen laagste inkomensgroep stijgt met bijna 7 procent in 2021

Het bruto alternatief beschikbaar inkomen van de 20 procent minst verdienende huishoudens is in 2021 gemiddeld met 6,7 procent gestegen. De stijging kwam vooral door de ontvangen sociale overdrachten...

Artikelen

Energietoeslag dempt koopkrachtverlies in 2022

In 2022 daalde de koopkracht van de Nederlandse bevolking in doorsnee met 1,2 procent. Dit kwam vooral door de hoge inflatie in 2022. Huishoudens met weinig inkomen gingen er in koopkracht op vooruit.

Artikelen

Welke factoren beïnvloeden het krijgen van het eerste kind?

In ons land kampen jongvolwassenen met allerlei economische problemen.

Artikelen

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw

Huishoudens in Nederland hadden in 2021 gemiddeld 152 duizend aan pensioenvermogen. Het vermogen zonder pensioen bedroeg gemiddeld 261 duizend euro. Het meetellen van pensioenvermogens vermindert de...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemer gemiddeld 65 jaar en 8 maanden

In 2022 gingen 84 duizend werknemers met pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Zij waren gemiddeld 65 jaar en 8 maanden oud.

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden hapert al geruime tijd

In 2022 lag de doorsnee koopkracht van de bevolking bijna 60 procent hoger dan 45 jaar eerder. Personen die deel uitmaakten van een huishouden met vooral werknemersinkomen gingen er, gerekend vanaf...

Artikelen

Ongelijk inkomen voor meeste tweeverdieners niet echt een probleem

Van de meeste stellen met twee inkomens uit werk zijn beide partners financieel onafhankelijk. Gemiddeld brengen vrouwen een kleiner deel (37 procent) van het gezamenlijke inkomen binnen. Die...

Artikelen

Huishoudens sparen door in eerste kwartaal van 2023

In het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 13,3 miljard euro. Dit is 620 miljoen euro meer dan in het eerste kwartaal van 2022. De inkomens namen sterker toe dan...

Artikelen

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Personen met pensioenaanspraken, bruto jaarbedragen pensioen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Vermogensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Veranderingen na instroom in de probleemschulden

Onderzoek naar veranderingen in de woon-, inkomens- en werksituatie tussen 2017 en 2021 die geregistreerde problematische schulden mogelijk met zich meebrengen.

Cijfers

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Aanspraken, bruto bedragen te bereiken pensioen en opgebouwd pensioen Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens)

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers