Overleden voor het pensioen en hun partners, 2021

Alle overledenen die volgens hun sociaal-economische positie niet met pensioen waren en diens partners worden uitgesplitst naar een aantal kenmerken. Het gaat om de overledenen van 2021.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS gevraagd in kaart te brengen hoeveel personen in 2021 zijn overleden voordat zij met pensioen gingen met uitsplitsingen naar hun leefsituatie en die van hun partner op het moment van overlijden. Daarbij zijn sociaal-economische kenmerken meegenomen zoals het wel/niet hebben van een dienstverband van de overledenen en economische zelfstandigheid van de partners om zo de mogelijke financiële kwetsbaarheid van deze nabestaanden in kaart te brengen.