Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, huurwoning, en kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.
De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 4.1:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) naar samenstelling van het huishouden, 2021

Tabel 4.2:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) naar leeftijdsklasse hoofdkostwinner, 2021

Tabel 4.3:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) naar belangrijkste bron van het inkomen in het huishouden, 2021

Tabel 4.4:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond hoofdkostwinner (beperkt), belangrijkste bron van inkomen in het huishouden (beperkt) en leeftijdsklasse hoofdkostwinner (beperkt), 2021

Tabel 4.5:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en huishoudens met huurwoning met of zonder huurtoeslag naar samenstelling van het huishouden, 2021

Tabel 4.6:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en huishoudens met huurwoning met of zonder huurtoeslag naar leeftijdsklasse hoofdkostwinner, 2021

Tabel 4.7:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en huishoudens met huurwoning met of zonder huurtoeslag naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, 2021

Tabel 4.8:
Inkomensverdeling van particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) per 20%-groep van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen /het gestandaardiseerde huishoudensinkomen, 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).