Zoekresultaten

4662 resultaten voor overheidsuitgaven aan onderwijs
4662 resultaten voor overheidsuitgaven aan onderwijs

Pagina 3 van 187

Hoger onderwijs

Beschrijving onderzoek Hoger onderwijs

Overig

Onderwijs

Archief artikelen Onderwijs

Overig

Onderwijs

Archief maatwerk Onderwijs

Overig

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding

Cijfers

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; doorstroom

In deze statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van vo- en vso-leerlingen een jaar later eruit ziet.

Overig

Onderwijs

Microdatabestanden van CBS, thema Onderwijs

Overig

Onderwijs

Archief publicaties Onderwijs

Overig

Onderwijs

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema onderwijs

Overig

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021

Cijfers

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase

Cijfers

Secundair onderwijs

Omvat het voortgezet onderwijs en de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van het mbo en de daarmee vergelijkbare oudere en particuliere onderwijsvormen.

Overig

Tertiair onderwijs

Omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voor zover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Overig

Profielen (onderwijs)

Een profiel is een onderwijsprogramma in de bovenbouw van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) dat een relatief vaststaand vakkenpakket...

Overig

Primair onderwijs

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Overig

Duaal onderwijs

Onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd.

Overig

Denominatie (onderwijs)

Het onderscheid tussen openbaar onderwijs en verschillende categorieën van het bijzonder onderwijs.

Overig

Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs

Examvovaktab: Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2006-2020

Overig

Wetenschappelijk onderwijs; promoties, studierichting

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting

Cijfers

Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs

Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken van deelnemers in het onderwijs, 2000-2021

Overig
Overig

Onderwijs internationaal

Beschrijving onderzoek onderwijs internationaal

Overig

Promoties (onderwijs)

De statistiek over de promoties geeft informatie over het aantal gepromoveerden in het wetenschappelijk onderwijs

Overig

Particulier onderwijs

Schriftelijk en mondeling onderwijs dat aan particuliere onderwijsinstellingen wordt gegeven.

Overig

Vak (onderwijs)

Een serie lessen over één onderwerp.

Overig