Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

© ANP / David Rozing
In het schooljaar 2022/’23 ontstonden ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Het minst vaak ontstonden vacatures van maximaal 0,2 fte. Als alle vacatures in het onderwijs uitgedrukt worden in voltijdbanen, dan zijn dit ruim 29 duizend vacatures. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het schooljaar 2022/’23 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De meeste vacatures ontstonden binnen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, respectievelijk 18 en bijna 15 duizend. Dit is bijna 80 procent van alle onderwijsvacatures. Bij alle soorten onderwijs waren vacatures voor voltijdbanen de grootste categorie en vacatures voor banen met weinig uren de kleinste groep. Bij ongeveer 10 procent van de vacatures was onbekend hoeveel fte er maximaal gevraagd werd. Van alle mensen die in het onderwijs werken, had 42 procent een voltijdbaan in schooljaar 2022/’23.

Vacatures in het onderwijs, schooljaar 2022/'23*
Klasse fteVoortgezet onderwijs (vacatures)Basisonderwijs (vacatures)Middelbaar beroepsonderwijs en vavo (vacatures)(Voortgezet) speciaal onderwijs (vacatures)Speciaal basisonderwijs (vacatures)
Onbekend16601990440170200
Meer dan 0,8 fte573055302390650460
Meer dan 0,6 t/m 0,8 fte351016401140210190
Meer dan 0,4 t/m 0,6 fte38902440910250190
Meer dan 0,2 t/m 0,4 fte20901630340110110
T/m 0,2 fte150014003006080
* De cijfers over schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Vooral vraag naar leraren in het basis- en voortgezet onderwijs

Naast leraren kunnen vacatures in het onderwijs ook zijn voor onderwijsassistenten, overige ondersteuners en directieleden. Bij twee op de drie vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar. In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, was dit in bijna de helft van de vacatures. Alleen binnen het mbo was er meer vraag naar overige ondersteuners dan naar leraren. Een overige ondersteuner is bijvoorbeeld een onderwijsbegeleider, roostermaker of een conciërge.

Vacatures in het onderwijs naar functie, schooljaar 2022/'23*
OnderwijssoortLeraren (% ontstane vacatures in fte)Directie (% ontstane vacatures in fte)Onderwijsassistenten (% ontstane vacatures in fte)Overige ondersteuners (% ontstane vacatures in fte)
Voortgezet onderwijs645823
Basisonderwijs648821
Speciaal basisonderwijs4871629
(Voortgezet) speciaal onderwijs4371138
Mbo en vavo4110346
* De cijfers over schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Meeste vraag naar leraren voor verplichte vakken

Bij ruim 40 procent van de vacatures in het voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar voor een verplicht vak, een vak waarin iedere leerling eindexamen moet doen. De vakken Nederlands en Wiskunde zijn niet alleen verplicht, ook worden hierin de meeste uren les gegeven. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat 20 procent van alle lesuren in 2021 aan deze verplichte vakken werd besteed. De overige lestijd wordt besteed aan de overige achttien schoolvakken.

Binnen het mbo was er ook relatief veel vraag naar leraren voor de verplichte vakken Nederlands en Wiskunde. Daarnaast was er veel vraag naar leraren voor het vak Gezondheidszorg en welzijn, een vak uit de populaire studierichting Zorg en welzijn. Ruim een kwart van de mbo-studenten volgde deze studierichting in het studiejaar 2022/’23.

Top 5 vacatures leraren voortgezet onderwijs, schooljaar 2022/'23*1)
VakAandeel vacatures in fte (% ontstane vacatures in fte)
Nederlands11,8
Wiskunde8,7
Lichamelijke opvoeding7,5
CKV, kunstvakken7,4
Engels7,1
* De cijfers over schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig. 1) Bij een deel van de vacatures kon het vak niet worden onderscheiden of betrof het een vak met te weinig vacatures. Deze vacatures zijn ingedeeld in de groep ‘onbekend’, die categorie is niet in de figuur opgenomen.

Top 5 vacatures leraren mbo, schooljaar 2022/'23*1)
VakAandeel vacatures in fte (% ontstane vacatures in fte)
Nederlands12,6
Gezondheidszorg en welzijn9,7
Economie en handel9,1
Metaal, elektro en overige materiaaltechnieken7,4
Wiskunde6,3
* De cijfers over schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig. 1) Bij een deel van de vacatures kon het vak niet worden onderscheiden of betrof het een vak met te weinig vacatures. Deze vacatures zijn ingedeeld in de groep ‘onbekend’, die categorie is niet in de figuur opgenomen.

Veel vacatures in de Randstad

Vooral in de Randstad ontstonden relatief veel vacatures in het basisonderwijs. De meeste basisschoolleerlingen gingen in het schooljaar 2022/’23 naar school in de gebieden rondom Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Uit een meting door het ministerie van OCW en DUO onder basisscholen op 1 oktober 2022 bleek dat er landelijk een lerarentekort was van 9,2 procent van de werkgelegenheid. Binnen de vier grootste gemeenten en Almere was dit tekort hoger; 14,9 procent.

In het oosten van Nederland ontstonden minder vacatures in het basisonderwijs dan in het westen van Nederland. Vooral in de Achterhoek, Midden-Limburg en Helmond-De Peel waren naar verhouding minder vacatures.

Vacatures in het basisonderwijs, schooljaar '22/'23*
RegiosStatcode
Helmond-DePeel90
GrootAmsterdam910
Haaglanden830
RegioZwolle220
Rijnmond1230
Midden-Utrecht900
Noord-HollandNoord310
Midden-Brabant170
Noordoost-Brabant180
Zuidoost-Brabant130
Zeeland140
Amersfoort270
Twente140
StedendriehoekenNoordwestVeluwe230
Zuid-Limburg110
Groningen200
RijkvanNijmegen100
Friesland130
Flevoland290
Achterhoek60
Midden-Limburg70
HollandRijnland280
Zuid-KennemerlandenIJmond210
GooienVechtstreek330
Drechtsteden110
Zaanstreek/Waterland160
Noord-Limburg120
Midden-Holland200
West-Brabant200
Drenthe100
Zuid-HollandCentraal380
FoodValley210
Rivierenland210
Midden-Gelderland110
Gorinchem150
* De cijfers over schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig.