Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021

meisje zit op picknicktafel in park
© Hollandse Hoogte / Stijn Rademaker
Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2018 t/m 2020 (respectievelijk 2019 t/m 2021).
Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze tabellen samengesteld over de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg. De gemeente, schoolbesturen en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2022-2026. Het Urban Data Center Den Haag werkt samen met de gemeente aan de monitoring van de HEA.

Bekostigd door de gemeente Den Haag.