Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020

Leeraar voor het bord in de klas
© Hollandse Hoogte
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CvB-CBS) gevraagd om gegevens te leveren over huishoudens waarin minimaal één persoon in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs werkzaam is.
De gegevens zijn tevens gecombineerd met het aantal kinderen in het huishouden, het al dan niet hebben van een koophuis, parttime/fulltime werken en het primair huishoudinkomen.

Bekostigd door: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.