Steeds minder mensen in ziekenhuis voor hartinfarct

In 2005 zijn 12 mensen per 10 duizend inwoners in het ziekenhuis opgenomen vanwege een acuut hartinfarct. Dat is bijna een derde minder dan in 1995. De daling was bij mannen (34 procent) sterker dan bij vrouwen (27 procent). Dat steeds minder mensen in het ziekenhuis terechtkomen voor een acuut hartinfarct hangt mogelijk samen met een daling van het aandeel personen met een te hoog cholesterolgehalte. Dit komt onder andere door een toenemend gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. Maar ook veranderingen in leefstijl, zoals minder roken bij mannen en minder inname van transvetzuren, kunnen zorgen voor minder ziekenhuisopnamen vanwege een acuut hartinfarct.

Het totaal aantal personen met een of meer ziekenhuisopnamen per 10 duizend inwoners, voor welke aandoening dan ook, nam daarentegen van 1995-2005 wel toe. De toename bedroeg 17 procent. Vooral vanaf 2001 steeg het aantal opgenomen personen. Toen kwam er extra geld beschikbaar voor het wegwerken van  wachtlijsten.

Personen met minstens één ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct 

Personen met minstens één ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct

Bron: StatLine, Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd en diagnose