Gezondheid en zorg in cijfers 2007

Gezondheid en zorg in cijfers 2007

Dit is de derde editie van Gezondheid en zorg in cijfers. Net als in de vorige edities is er veel aandacht voor onderwerpen waarover het CBS nieuwe of sterk verbeterde cijfers heeft. Zo worden in de publicatie onder meer de relatie tussen leefstijl en ziekteverzuim, de gezonde levensverwachting, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de groei van de ouderenzorg beschreven. De publicatie bevat ook een apart tabellengedeelte.

Kengetal C-156

ISBN 978-90-357-1917-0

ISSN 1871-6156

Prijs € 17,00 (exclusief administratie- en verzendkosten)