Zoekresultaten

418 resultaten voor ongezonde leefstijl
418 resultaten voor ongezonde leefstijl

Pagina 15 van 17

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, medicijnen, dagopnamen, geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, stedelijkheidsgraad, inkomen.

Cijfers

Met sensoren gezondheid van Nederlanders verbeteren

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Bevalling en geboorte: 1989-2013

Geboortelengte en –gewicht, plaats bevalling en duur borstvoeding. Geslacht en leeftijd.

Cijfers

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

De Gezondheidsmonitor vindt sinds 2012 elke 4 jaar plaats. In 2022, tijdens de COVID-19 crisis, is een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

Overig

Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021

In dit artikel wordt gekeken naar de oorzaken van oversterfte in 2020 en 2021. Modelschattingen geven een eerste beeld van de meest waarschijnlijke oorzaken in de meeste recente periode van...

Publicaties

Veel verschillen, meer sociale binding

Vandaag verschijnt het boek De Nederlandse samenleving 2008. Hierin beschrijft het CBS op vele maatschappelijke terreinen de belangrijkste ontwikkelingen. Het laat trends zien en geeft inzicht in de...

Artikelen

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering 1972-2013

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Welzijn; milieu en leefomgeving, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Stedelijkheid gemeente

Cijfers

Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Economische zelfstandigheid, financiele onafhankelijkheid, dienstverband

Cijfers

De invloed van corona op onze levensverwachting

Voor de komende jaren is de verwachting dat de levensverwachting na corona weer terug zal gaan naar het oude niveau. De verwachting is dus dat corona, hoewel het een grote impact heeft gehad op de...

Publicaties

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar naar geslacht.

Cijfers

CBS en UM: verantwoord gezondheidsdata delen

Het combineren van grote databestanden kan zowel het CBS als de wetenschap verder helpen

Artikelen

CBS stopt met handmatige prijswaarneming in winkels

CBS stopt met handmatige prijswaarneming in winkels

Artikelen

Nederland eet onvoldoende groente, fruit en vis

Nederland eet te weinig groente, fruit en vis.

Artikelen

Welzijn; maatschappelijke participatie en vertrouwen, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Verenigingsdeelname, kerkbezoek, vrijwilligerswerk, vertrouwen

Cijfers

Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een...

Artikelen

Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezers, ziekenhuis, geneesmiddelen, naar leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm

Cijfers

Welzijn; materiële levensstandaard, 2003-2012

geluk, tevredenheid met het leven inkomen, vakantiefrequentie, woonsituatie

Cijfers

Drugsgebruik; leeftijd en geslacht gebruiker

Drugsgebruik, Hasj/Marihuana, Heroïne, Cocaïne, Ecstasy, Amfetaminen leeftijd en geslacht van de drugsgebruiker

Cijfers

Welzijn; sociale verbanden en relaties, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Contact, sociaal vertrouwen, huishoudsamenstelling, informele hulp

Cijfers

Data en bronnen

Overzicht van de data en bronnen die zijn gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals en links naar spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2022 die kunnen...

Overig

Pakketwijzigingen Zorgverzekeringswet

overzicht jaarlijkse pakketwijzigingen zorgverzekeringswet 2009 - 2020

Overig