Te dikke én te dunne mensen depressiever

Niet alleen mensen met ernstig overgewicht maar ook mensen met ondergewicht zijn depressiever dan mensen met een normaal gewicht. Opvallend is ook dat niet mensen met een normaal gewicht, maar juist mensen met matig overgewicht het minst depressief zijn. Dat laatste geldt echter alleen voor de mannen. Vrouwen met matig overgewicht en met een normaal gewicht hebben gemiddeld een even hoge depressiescore.

Mannen die te dun zijn, zijn depressiever dan mannen die te dik zijn. Dat verschil geldt ook voor vrouwen, maar is bij hen minder groot. Naar verhouding zijn meer vrouwen depressief dan mannen.

Verschillen tussen gewicht en depressiviteit worden niet verklaard door eventuele verschillen in leeftijd, opleidingsniveau en herkomstgroepering tussen de gewichtsgroepen.

Score op depressieschaal naar gewichtsgroep, 2001-2008

Score op depressieschaal naar gewichtsgroep, 2001-2008

Marieke van Herten (CBS) en Leonore de Wit (VU Amsterdam)

Bron: