Welvaart in Nederland 2012

Kaft Welvaart in Nederland

De publicatie Welvaart in Nederland 2012 is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Inkomenspanelonderzoek van het CBS. In deze speciale uitgave worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod. Ook wordt ingegaan op de economische verwachtingen van consumenten en de druk van de inkomstenbelasting op het inkomen.

Daarnaast zijn de groepen aan de onderkant en meer in het bijzonder nog de bovenkant van de welvaartsladder in kaart gebracht. Onder meer wordt beschreven in hoeverre de meest welvarenden zich op het gebied van wonen en leefstijl onderscheiden van minder welvarenden.

Welvaart in Nederland 2012

Inkomen, vermogen en bestedingen van huishoudens en personen