'Traditionele' vrouwen sterk op retour

Eén op de tien vrouwen is een ‘traditionele huisvrouw’. Hun denkbeelden zijn traditioneel. Zo zijn zij het eens met de drie stellingen ‘werken en kleine kinderen gaat niet samen’, ‘mannen horen alleenverdiener te zijn’ en ‘vrouwen zijn geschikter om kinderen op te voeden’. Ook is in hun huishouden de taakverdeling traditioneel. Meestal kookt, wast en stofzuigt de vrouw en niet de man.

Op basis van deze denkbeelden en van de taakverdeling in het huishouden heeft het CBS vrouwen ingedeeld in vier groepen: traditionele huisvrouwen, huisvrouwen, hedendaagse vrouwen en geëmancipeerde vrouwen. Dit is gebeurd voor vrouwen die tussen 1945 en 1974 zijn geboren en die – al of niet gehuwd – samenwonen.

Lijnrecht tegenover de ‘traditionele huisvrouwen’ staan vrouwen die in beide opzichten ‘modern’ zijn. Ze zijn het oneens met de drie stellingen. Verder doet de man drie of vier huishoudelijke taken meestal alleen of afwisselend met zijn vrouw. Deze vrouwen worden daarom getypeerd als ‘geëmancipeerde vrouwen’. Ook bij deze groep gaat het om één op de tien vrouwen.

Tussen deze twee uitersten staan vrouwen die wat minder extreem scoren. De zogenaamde ‘hedendaagse vrouwen’ zijn daarbij weer wat moderner dan vrouwen die aangemerkt zijn als ‘huisvrouwen’. In hun denkbeelden en taakverdeling zijn ze soms traditioneel. ‘Huisvrouwen’ daarentegen zijn merendeels traditioneel, maar niet altijd.

Door de jaren heen verliest de meer traditionele groep vrouwen fors terrein. Zo vormen ‘traditionele huisvrouwen’ zo’n 15 % van de vrouwen die zijn geboren tussen 1945 en 1954. Dat aandeel is drie keer zo klein geworden bij de vrouwen die geboren zijn tussen 1970 en 1974.

De groep ‘geëmancipeerde vrouwen’ is daarentegen sterk aan het groeien. Eén op de vijf vrouwen die zijn geboren tussen 1970-1974 is ‘geëmancipeerd’. Onder de vrouwen die zijn geboren tussen 1945 en 1954 is dat één op de twintig. Ook onder de twee meer gematigde groepen vrouwen verschuift de balans in de richting van modern: minder ‘huisvrouwen’ en meer ‘hedendaagse vrouwen’.

Vrouwen naar leefstijl
0644g1.gif (5342 bytes)

Er zijn duidelijke verschillen tussen ‘traditionele’ en ‘moderne’ vrouwen als het gaat om het krijgen van kinderen en het combineren van kinderen met werken. Kinderen doen een behoorlijke aanslag op de (vrije) tijd en maken het bovendien lastiger om buitenshuis te werken. Er moet dan immers kinderopvang geregeld worden.

‘Moderne’ vrouwen kiezen er daarom vaker voor, geen kinderen te krijgen of een kleiner gezin te krijgen. Bijna 20% van de ‘geëmancipeerde’ vrouwen wil kinderloos blijven tegen rond 5% van de ‘traditionele huisvrouwen’. Ook verwachten ‘geëmancipeerde’ vrouwen minder kinderen te krijgen.

‘Traditionele huisvrouwen’ zijn veel vaker full-time moeder dan ‘geëmancipeerde’ vrouwen. Zo werkt nog maar 15% van de ‘traditionele huisvrouwen’ na de geboorte van het eerste kind. Van de ‘geëmancipeerde vrouwen’ blijft 65% werken. Voor de wat jongere vrouwen – geboren tussen 1965 en 1969 – liggen de cijfers overigens wat hoger, met 30% voor ‘traditionele huisvrouwen’ en 80% voor de ‘geëmancipeerde’ vrouwen.

Vrouwen, leefstijl en kinderen
0644g2.gif (4569 bytes)

Andries de Jong en Liesbeth Steenhof

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking