Zoekresultaten

3792 resultaten voor natuur en milieu
3792 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 1 van 152

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied...

Artikelen

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd

Cijfers

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023

Artikelen

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

Natuur en milieu

Archief artikelen Natuur en milieu

Overig

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2023

Tweede kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Natuur en milieu

Microdatabestanden van CBS, thema Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

cijfers natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Archief publicaties Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Welke statistieken maken we in 2023?

Overig

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Cijfers

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Natuur en milieu

Archief maatwerk Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Thema Natuur en milieu

Overig

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2023

Eerste kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Oordeel van volwassenen over natuur en milieu

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Cijfers
Artikelen

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen