Auteur: Jocelyn van Berkel, Patrick Bogaart, Corine Driessen, Shaya van Houdt, Claudia Rozendal, Sjoerd Schenau

Kernindicatoren Natuurlijk kapitaalrekeningen

Over deze publicatie

Bij het meten en monitoren van welvaart wordt steeds vaker verder gekeken dan naar de economie alleen. De economische ontwikkeling wordt gemeten met verschillende kernindicatoren uit de Nationale rekeningen, waaronder het bruto binnenlands product (bbp). De ontwikkeling van het bbp in de tijd (economische groei) is een belangrijke maatstaf voor de evaluatie van onze economische welvaart. Het is echter algemeen geaccepteerd dat het bbp als indicator zijn beperkingen heeft en dat verschillende aspecten van welvaart en welzijn niet (of onvoldoende) tot uitdrukking komen in het bbp.

De Natuurlijk kapitaalrekeningen zijn een uitbreiding op de Nationale rekeningen. De Natuurlijk kapitaalrekeningen brengen verschillende aspecten van ecosystemen in relatie tot onze economie en samenleving in kaart. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt in dit rapport twee kernindicatoren besproken die belangrijke onderdelen van het systeem van Natuurlijk kapitaalrekeningen samenvatten.