Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak, 2008-2022

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak, 2008-2022

Goederensoorten Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
0405101100 Natuurlijke boter met een ... Totaal landen 2022 januari-augustus* 77.332 13.009.813 175.513 29.132.426 kg
0405101100 Natuurlijke boter met een ... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 77.329 13.009.398 129.769 23.114.241 kg
0405101100 Natuurlijke boter met een ... Niet-EU 2022 januari-augustus* 2 415 45.744 6.018.185 kg
0405101900 Natuurlijke boter met een ... Totaal landen 2022 januari-augustus* 387.054 78.487.299 605.484 114.912.692 kg
0405101900 Natuurlijke boter met een ... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 326.612 64.740.195 559.961 106.712.848 kg
0405101900 Natuurlijke boter met een ... Niet-EU 2022 januari-augustus* 60.442 13.747.104 45.523 8.199.844 kg
0409000000 Natuurhonig Totaal landen 2022 januari-augustus* 43.081 12.985.363 14.286 2.930.885 kg
0409000000 Natuurhonig EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 24.103 4.957.104 12.439 2.701.058 kg
0409000000 Natuurhonig Niet-EU 2022 januari-augustus* 18.977 8.028.259 1.846 229.827 kg
2201101100 Natuurlijk mineraalwater, ... Totaal landen 2022 januari-augustus* 46.890 157.590.991 25.166 56.103.044 liter
2201101100 Natuurlijk mineraalwater, ... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 45.707 154.097.997 8.984 31.578.427 liter
2201101100 Natuurlijk mineraalwater, ... Niet-EU 2022 januari-augustus* 1.183 3.492.994 16.182 24.524.617 liter
2201101900 Natuurlijk mineraalwater, ... Totaal landen 2022 januari-augustus* 32.182 87.314.212 11.880 14.257.149 liter
2201101900 Natuurlijk mineraalwater, ... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 31.877 86.775.127 2.854 6.129.614 liter
2201101900 Natuurlijk mineraalwater, ... Niet-EU 2022 januari-augustus* 306 539.085 9.026 8.127.535 liter
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van natuur, voeding en tabak" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 01 tot en met 04, onderverdeeld in de hoofdstukken 01 tot en met 24 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van januari 2008 tot en met augustus 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2008 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met augustus 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet)-EU”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.