Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

spelende kinderen, moestuin
© ANP / Joosten Fotografie
De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog. Deze is echter niet gelijk verdeeld over de bevolking: de brede welvaart van jongvolwassenen blijft achter. Hoewel de economie en het energiegebruik geleidelijk duurzamer worden, gaat de kwaliteit van natuur en ecosystemen achteruit. Ook staat de kwaliteit van sociale verbanden onder druk. Dit verslechtert de uitgangspositie van toekomstige generaties, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 die het CBS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven ‘hier en nu’ en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen ‘elders’ in de wereld.

Gunstige ontwikkelingen bij arbeid en materiële welvaart; wonen steeds duurder

Veel trends op het gebied van arbeid en inkomen wijzen op stijgende brede welvaart ‘hier en nu’. Zowel objectieve indicatoren (waaronder werkloosheid, nettoarbeidsparticipatie en besteedbaar inkomen), als belevingsindicatoren (waaronder tevredenheid met werk en zorgen om baanbehoud) ontwikkelen zich gunstig. In 2022 gaf 83 procent van de bevolking het leven een score van 7 of meer. De overwegend hoge brede welvaart ‘hier en nu’ heeft wel een keerzijde. De psychische vermoeidheid door werk neemt toe, recent groeien de zorgen over de eigen financiële toekomst, en de tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd neemt af. Verder wordt wonen steeds duurder.

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
BredeWelvaartTrendsHier en Nu-0,2%ptSubjectief welzijnTevredenheid methet levenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,5%ptSubjectief welzijnErvaren regie overhet eigen levenPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-20223e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%Materiële welvaartMediaan besteedbaarinkomenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20213e van 26PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,0%Materiële welvaartIndividueleconsumptiePositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20225e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%GezondheidGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202214e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,3%GezondheidGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,3%ptGezondheidOvergewicht Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20225e van 26NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptArbeid en vrije tijdLangdurigewerkloosheidPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%ptArbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%ptArbeid en vrije tijdHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metvrije tijdPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20226e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+12,5%Arbeid en vrije tijdTijdverlies door filesen vertragingMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metwerk (werknemers)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20217e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptWonenTotale woonquote (huuren koop)Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-202123e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,7%ptWonenTevredenheid metwoningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptSamenlevingContact met familie,vrienden of burenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 19NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,4%SamenlevingInspraak enverantwoordingsplichtPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-5,6%ptSamenlevingVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptSamenlevingVertrouwen inandere mensenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%ptSamenlevingOntwikkeling normenen waardenMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,3%ptSamenlevingVrijwilligerswerk Positie in EU in 2015Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27NegatiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,1%ptVeiligheidVaak onveilig voelenin de buurtMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptVeiligheidSlachtofferschap vanmisdaadPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-202115e van 19PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptMilieuBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptMilieuKwaliteit vanzwemwater binnenwaterenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202216e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-6,0%ptMilieuStikstofdepositie enlandnatuurMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%MilieuStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,2%ptMilieuMilieuproblemen Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 26NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Subjectiefwelzijn MateriëleWelvaart Wonen Veiligheid Gezondheid Arbeid en vrije tijd Milieu Samenleving Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) Legenda Legenda

Tegenover de overwegend gunstige ontwikkeling van brede welvaart ‘hier en nu’ staat een achteruitgang van de hulpbronnen die de volgende generaties nodig hebben om eenzelfde brede welvaart te bereiken als de huidige generatie. Als de huidige trends zich voortzetten beschikken volgende generaties met name over minder natuurlijk en sociaal kapitaal.

Brede-welvaarttrends en SDG's(BWT): later
BredeWelvaartTrendsLater-1,8%Economisch kapitaalFysiekekapitaalgoederenvoorraadPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20216e van 12NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%Economisch kapitaalKenniskapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20212e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,7%Economisch kapitaalGemiddelde schuldper huishoudenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-202122e van 24NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+30,2%Economisch kapitaalMediaan vermogenvan huishoudensMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+20,1%Natuurlijk kapitaalOpgesteld vermogenhernieuwbare elektriciteitPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptNatuurlijk kapitaalBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%Natuurlijk kapitaalGroen-blauwe ruimte, exclusiefreguliere landbouwMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+61,8%Natuurlijk kapitaalFosforoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202215e van 16NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-8,6%Natuurlijk kapitaalStikstofoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202216e van 16PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,9%Natuurlijk kapitaalFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%Natuurlijk kapitaalFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%ptNatuurlijk kapitaalOppervlaktewater van goedechemische kwaliteitMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-15,9%Natuurlijk kapitaalOnttrekkinggrondwaterPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20219e van 17NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%Natuurlijk kapitaalStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%Natuurlijk kapitaalCumulatieveCO2-emissiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202213e van 16NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,8%Menselijk kapitaalGewerkteurenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%ptMenselijk kapitaalHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,3%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202214e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptSociaal kapitaalVertrouwen inandere mensenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,7%ptSociaal kapitaalDiscriminatiegevoelens Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-202016e van 19NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-5,6%ptSociaal kapitaalVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’ Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) 01 Fysieke kapitaalgoederenvoorraad / 02 Kenniskapitaalgoederenvoorraad / 03 Gemiddelde schuld per huishouden / 04 Mediaan vermogen van huishoudens / 05 Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit / 06 Beheerde landnatuur in NNN / 07 Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw / 08 Fosforoverschot / 09 Stikstofoverschot / 10 Fauna van het land / 11 Fauna van zoetwater en moeras / 12 Oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit / 13 Onttrekking grondwater / 14 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM 2,5 ) / 15 Cumulatieve CO 2 -emissies / 16 Gewerkte uren / 17 Hoogopgeleide bevolking / 18 Gezonde levensverwachting vrouwen / 19 Gezonde levens-verwachting mannen / 20 Vertrouwen in andere mensen / 21 Discriminatiegevoelens / 22 Vertrouwen in instituties Economischkapitaal 02 01 03 04 Natuurlijkkapitaal 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Menselijkkapitaal 16 17 18 19 Sociaalkapitaal 20 21 22 Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Legenda Legenda

Natuurlijk kapitaal: achteruitgang biodiversiteit en waterkwaliteit 

Bij het natuurlijk kapitaal gaan biodiversiteit en waterkwaliteit achteruit. Fauna van het land, fauna van zoetwater en moeras, de Rode Lijst, de index voor vogels van het boerenland en die voor vogels in de stad, en ook het oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit laten alle een trendmatige daling zien. 

Haarscheuren in sociaal kapitaal

Het sociaal kapitaal weerspiegelt de kwaliteit van sociale verbanden in de samenleving: meedoen in de maatschappij en contacten met andere mensen. Afgemeten aan de posities bij de kopgroep van de EU-27 is het sociaal kapitaal in Nederland sterk, al voelen relatief veel mensen zich behoren tot een gediscrimineerde groep. Bij indicatoren over de samenleving wijzen veel trends op stabiele of dalende brede welvaart. Bij contact met familie, vrienden of buren, deelname aan verenigingsactiviteiten en het doen van vrijwilligerswerk dalen de trends al geruime tijd. Recent is ook het vertrouwen in instituties over de hele linie afgenomen. Meer indicatoren duiden op haarscheuren in het sociaal kapitaal: het vertrouwen in de rechtsorde neemt af, en er wordt in Nederland meer corruptie ervaren. Deze verslechtering raakt zowel de brede welvaart ‘hier en nu’ als de brede welvaart ‘later’. 

Economie en energievoorziening geleidelijk duurzamer

Een lichtpunt voor de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’, en ‘elders’ is dat veel trends erop wijzen dat onze materiële welvaart wordt geproduceerd met minder hulpbronnen en meer hernieuwbare energie. Het opgesteld vermogen voor hernieuwbare elektriciteit is fors toegenomen. De energie-intensiteit van productie daalt en de grondstoffenproductiviteit stijgt. Bovendien is het binnenlands materialenverbruik het laagste van de EU-27.

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): elders
BredeWelvaartTrendsElders+31,2%Handel en hulpInvoer vangoederen totaalMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+25,3%Handel en hulpInvoer van goederenuit EuropaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+85,5%Handel en hulpInvoer van goederenuit AfrikaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+48,2%Handel en hulpInvoer van goederenuit AmerikaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+34,8%Handel en hulpInvoer van goederenuit AziëMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+82,6%Handel en hulpInvoer van goederenuit OceaniëMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+157,8%Handel en hulpTotale invoeruit LDC'sPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,1%ptHandel en hulpOntwikkelingshulp Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie0,0%ptHandel en hulpOverdrachten Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20214e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossieleenergiedragersPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202227e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+437,1%Milieu en grondstoffenInvoer fossiele energiedragersuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,4%Milieu en grondstoffenInvoermetalenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202224e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+32,5%Milieu en grondstoffenInvoer metalenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+10,8%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaalmineralenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202225e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,5%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaal mineralenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,4%Milieu en grondstoffenInvoerbiomassaPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202226e van 27NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+8,1%Milieu en grondstoffenInvoer biomassauit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%Milieu en grondstoffenLandvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2017-2019Niet meetbaarNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,5%Milieu en grondstoffenGrondstofvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+17,4%Milieu en grondstoffenBroeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Positie in EU 'Elders'overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’ Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Handel en hulp 07 08 09 Milieu en grondstoffen 10 11 12 13 15 14 16 18 17 19 20 01 02 03 04 06 05 Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) 01 Invoer van goederen totaal / 02 Invoer van goederen uit Europa / 03 Invoer van goederen uit Afrika / 04 Invoer van goederen uit Amerika / 05 Invoer van goederen uit Azië / 06 Invoer van goederen uit Oceanië / 07 Totale invoer uit LDC's / 08 Ontwikkelingshulp / 09 Overdrachten / 10 Invoer fossiele energiedragers / 11 Invoer fossiele energiedragers uit LDC's / 12 Invoer metalen / 13 Invoer metalen uit LDC's / 14 Invoer niet-metaal mineralen / 15 Invoer niet-metaal mineralen uit LDC's / 16 Invoer biomassa / 17 Invoer biomassa uit LDC's / 18 Landvoetafdruk / 19 Grondstofvoetafdruk / 20 Broeikasgasvoetafdruk Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Legenda Legenda

De brede welvaart ‘elders’ stijgt overwegend. Deze derde en laatste dimensie van brede welvaart weerspiegelt de invloed van ons huidige welvaartsniveau op het buitenland, en dan met name de armste landen in de wereld.

Monitor Brede Welvaart en de SDG’s op Verantwoordingsdag

De zesde editie van de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s is door het CBS op 17 mei 2023 (Verantwoordingsdag) aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor wordt jaarlijks gepubliceerd op verzoek van het Kabinet, en zal tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer worden behandeld. Het Kabinet geeft zelf ook een reactie op de uitkomsten. Het CBS heeft de voortgang op de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s) en de ontwikkeling van brede welvaart geïntegreerd. De monitor beschrijft hoe de welvaart in Nederland zich in de brede zin van het woord ontwikkelt. Het gaat daarbij om de ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische aspecten van welvaart. De focus ligt op de middellange termijn, op basis van trends gebaseerd op datapunten in de periode 2015-2022.