Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Type gefailleerde Leeftijden Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Natuurlijke personen Totaal 2024 2e kwartaal* 190
Natuurlijke personen Jonger dan 25 jaar 2024 2e kwartaal* 8
Natuurlijke personen 25 tot 30 jaar 2024 2e kwartaal* 21
Natuurlijke personen 30 tot 35 jaar 2024 2e kwartaal* 28
Natuurlijke personen 35 tot 40 jaar 2024 2e kwartaal* 21
Natuurlijke personen 40 tot 45 jaar 2024 2e kwartaal* 33
Natuurlijke personen 45 tot 50 jaar 2024 2e kwartaal* 22
Natuurlijke personen 50 tot 55 jaar 2024 2e kwartaal* 26
Natuurlijke personen 55 tot 60 jaar 2024 2e kwartaal* 11
Natuurlijke personen 60 tot 65 jaar 2024 2e kwartaal* 8
Natuurlijke personen 65 jaar of ouder 2024 2e kwartaal* 11
Natuurlijke personen Leeftijd onbekend 2024 2e kwartaal* 1
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Totaal 2024 2e kwartaal* 78
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Jonger dan 25 jaar 2024 2e kwartaal* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 25 tot 30 jaar 2024 2e kwartaal* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 30 tot 35 jaar 2024 2e kwartaal* 6
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 35 tot 40 jaar 2024 2e kwartaal* 8
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 40 tot 45 jaar 2024 2e kwartaal* 12
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 45 tot 50 jaar 2024 2e kwartaal* 17
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 50 tot 55 jaar 2024 2e kwartaal* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 55 tot 60 jaar 2024 2e kwartaal* 5
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 60 tot 65 jaar 2024 2e kwartaal* 4
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 65 jaar of ouder 2024 2e kwartaal* 5
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Leeftijd onbekend 2024 2e kwartaal* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Totaal 2024 2e kwartaal* 112
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Jonger dan 25 jaar 2024 2e kwartaal* 6
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 25 tot 30 jaar 2024 2e kwartaal* 12
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 30 tot 35 jaar 2024 2e kwartaal* 22
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 35 tot 40 jaar 2024 2e kwartaal* 13
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 40 tot 45 jaar 2024 2e kwartaal* 21
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 45 tot 50 jaar 2024 2e kwartaal* 5
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 50 tot 55 jaar 2024 2e kwartaal* 17
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 55 tot 60 jaar 2024 2e kwartaal* 6
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 60 tot 65 jaar 2024 2e kwartaal* 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 65 jaar of ouder 2024 2e kwartaal* 6
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Leeftijd onbekend 2024 2e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak onderscheiden naar leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juli 2024:
De uitkomsten over de maand juni 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand juli 2024 verschijnen naar verwachting op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.