Zoekresultaten

3727 resultaten voor natuur en milieu
3727 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 1 van 150

Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023

Artikelen

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd

Cijfers

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Cijfers

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Natuur en milieu

Thema Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Archief maatwerk Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Archief artikelen Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Archief publicaties Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

Microdatabestanden van CBS, thema Natuur en milieu

Overig

Natuur en milieu

cijfers natuur en milieu

Overig

De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van emissies door de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op de uitstoot van broeikasgassen, het overschot van stikstof en fosfor en...

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2023

Eerste kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broedvogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van...

Cijfers

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

Stikstofoverschot landbouw op zijn laagst sinds 2014

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021, vergeleken met een jaar eerder, met 5,0 procent afgenomen tot 290 miljoen kilogram.

Artikelen

Minder kenmerkende plantensoorten op heide en in open duinen

De vegetatie in open natuurgebieden is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Het aantal kenmerkende plantensoorten op de heide is tussen 1999 en 2020 met 5 procent afgenomen, en in open duinen...

Artikelen