Zoekresultaten

3047 resultaten voor natuur en milieu
3047 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 1 van 122

Milieu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Milieu

Dashboards

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Minder natuur- en bosgebied in Nederland

In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen.

Artikelen

Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023

Artikelen

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd

Cijfers

Natuur vangt minder fijnstof af door schonere lucht

Bomen en planten filteren schadelijke fijnstofdeeltjes uit de lucht. Tussen 2013 en 2021 daalde de hoeveelheid fijnstof die bomen en planten jaarlijks afvangen met ruim een derde. Dit komt doordat er...

Artikelen

Milieu en grondstoffen

Brede welvaart ‘elders’: Milieu en grondstoffen gaat over de invloed van de Nederlandse invoer van hulpbronnen en de milieu-impact in met name de armste landen (Least Developing Countries of LDC’s),...

Dashboards

Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel - editie 2023

De Staat van Landbouw en Voedsel, hier de derde editie, beschrijft ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en milieuprestaties van de gehele agroketen.

Publicaties

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Cijfers

Natuurlijk kapitaalrekeningen Noordzee, 2023

Beschrijving het natuurlijk kapitaal van het Nederlandse deel van de Noordzee volgens SEEA standaarden: Omvang en kwaliteit van ecosystemen; Biodiversiteit; Ecosysteemdiensten en hun monetaire...

Cijfers

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied...

Artikelen

Verdeling: Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema milieu naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022

T.b.v. ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb- broedvogel doelsoorten in ANLb- en referentiegebied berekend om het effect van ANLb te toetsen (2016-2022) en is het wintervogel meetnet...

Cijfers

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal gaat over de diensten die de natuurlijke omgeving levert aan de economie, zoals grondstoffen en recreatie. Het gaat zowel over de randvoorwaarden om dit in de toekomst te kunnen...

Dashboards

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Dit blijkt...

Artikelen

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

CBS ontwikkelt Green Deal dashboard om klimaatverandering te monitoren

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal.

Artikelen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Dashboards

SDG 15 Leven op het land

Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde ecosystemen zijn onmisbaar voor de...

Dashboards

Later: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de beschikbare hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie, en de...

Dashboards