Zoekresultaten

10405 resultaten voor legacy-Economische risico's
10405 resultaten voor legacy-Economische risico's

Pagina 1 van 400

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Huishouden, hypotheekschuld, woning, inkomen Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, vermogen

Cijfers

Jongeren risico op afstand tot de arbeidsmarkt, 2021

Tabellen met informatie over jongeren (15 tot 27 jaar) met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar startkwalficatie en leeftijd, 2021.

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Basisonderwijs - Gemeenten

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2022 en 2023, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en...

Publicaties

Economisch beeld verslechtert verder

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatiever dan in december.

Artikelen

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Scholen

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het basisonderwijs tussen de jaren 2022 en 2023, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties

Economisch beeld verslechtert in december

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december opnieuw negatiever.

Artikelen

Economisch onderzoeker zorg

Bijt jij je met enthousiasme vast in economische cijfers? Krijg jij energie van het maken van statistische producten in een vooruitstrevende en hechte sector? Kom bij ons de financiële houdbaarheid...

Overig

Economisch beeld verslechtert verder in november

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november opnieuw negatiever.

Artikelen

Economische groei in Venlo, 2022

De gemeente Venlo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de economische groei van de gemeente Venlo in kaart te brengen.

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2022

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2022*

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers

Economisch beeld verslechtert verder in oktober

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober opnieuw negatiever.

Artikelen

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

Economische groei in Leiden, 2016-2022

Cijfers over economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Holland-Rijnland en de gemeente Leiden voor de periode 2016 tot en met 2022

Cijfers

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype

Cijfers

Regionale economisch groei, 3e kwartaal 2023

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het derde kwartaal van 2023 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2021

wordt een update van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2021, verbijzonderd naar R-strategie

Cijfers

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Cijfers

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2015-2021

De ontwikkeling van de elektrisch vervoersector in Nederland tussen 2015 en 2021, uitgedrukt in het aantal bedrijven, de werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en de uitvoer.

Cijfers

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio

Cijfers