Zoekresultaten

11629 resultaten voor legacy-Economische risico's
11629 resultaten voor legacy-Economische risico's

Pagina 2 van 400

AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector

AZW; Instroom en uitstroom werknemers per economische sector, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023.

Cijfers

Aankondiging revisie van de macro-economische cijfers van het CBS

Dit jaar vindt een reguliere revisie van de macro-economische cijfers plaats. Deze revisie past in het Europese beleid omtrent geharmoniseerde revisies. Nederland zal als één van de eerste lidstaten...

Artikelen

Vervolgonderzoek economische missies onder leiding van bewindspersonen

Handelsmissies laten bedrijven kennismaken met buitenlandse markten en in contact komen met potentiële zakenpartners in het buitenland. Dit onderzoek laat zien in hoeverre bedrijven daadwerkelijk de...

Cijfers

Regionale economisch groei, 4e kwartaal 2023

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2023 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Materiaalefficiëntie economische sectoren

Dit rapport brengt de materiaalefficiëntie in kaart van diverse economische sectoren, om te bepalen waar de grootste grondstofbesparing te behalen valt. Het doet ook aanbevelingen voor verbetering...

Publicaties

Economische groei in Venlo, 2022

De gemeente Venlo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de economische groei van de gemeente Venlo in kaart te brengen.

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2022

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2022*

Cijfers

Stand van de economische groei en arbeidsmarkt in het 4e kwartaal van 2023

Hoe heeft de Nederlandse economie het gedaan in het vierde kwartaal van 2023? En in heel 2023? Wat waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de...

Video's

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2016-2022

Cijfers over economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Holland-Rijnland en de gemeente Leiden voor de periode 2016 tot en met 2022

Cijfers

Economisch beeld verslechtert verder in augustus

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus opnieuw negatiever.

Artikelen

Economisch beeld in juli negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juli opnieuw negatiever.

Artikelen

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2021

wordt een update van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2021, verbijzonderd naar R-strategie

Cijfers

Regionale economisch groei, 3e kwartaal 2023

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het derde kwartaal van 2023 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid Geslacht, leeftijd, positie in huishouden

Cijfers

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei opnieuw negatiever.

Artikelen

Economisch beeld weer negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei opnieuw negatiever.

Artikelen

Regionale economisch groei, 2e kwartaal 2023

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2023 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Sociaal-economische status per postcode, 2020 en 2021

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Economisch beeld opnieuw negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april negatiever.

Artikelen

Economische groei in Leiden, 2022

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Holland Rijnland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2022*

Cijfers

Economische groei in Venlo 2019 - 2022

De economische groei in de gemeente Venlo, de provincie Limburg en Nederland over de jaren 2019 tot en met 2022

Cijfers