Economisch beeld nagenoeg even negatief

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© CBS
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni vrijwel even negatief als in mei, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van juni presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren, exclusief bbp, in de Conjunctuurklok)
jaarmaandcyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0))
2020juli-2,02
2020augustus-1,33
2020september-1,24
2020oktober-1,02
2020november-0,95
2020december-0,67
2021januari-0,78
2021februari-0,97
2021maart-0,91
2021april-0,78
2021mei-0,52
2021juni-0,36
2021juli-0,07
2021augustus0,33
2021september0,4
2021oktober0,5
2021november0,61
2021december0,67
2022januari0,64
2022februari0,32
2022maart0,47
2022april0,54
2022mei0,68
2022juni0,82
2022juli0,76
2022augustus0,73
2022september0,64
2022oktober0,54
2022november0,49
2022december0,41
2023januari0,34
2023februari0,26
2023maart0,19
2023april0,11
2023mei0,01
2023juni-0,09
2023juli-0,17
2023augustus-0,27
2023september-0,34
2023oktober-0,39
2023november-0,47
2023december-0,54
2024januari-0,6
2024februari-0,67
2024maart-0,71
2024april-0,73
2024mei-0,76
2024juni-0,75

Consumenten negatiever, producenten minder negatief

Consumenten waren in juni iets negatiever dan in mei. Producenten waren in juni wat minder negatief dan een maand eerder. Consumenten- en producentenvertrouwen lagen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2020juli-26-11,8
2020augustus-29-7,8
2020september-28-7
2020oktober-30-7,7
2020november-26-6,4
2020december-20-3,2
2021januari-19-1,8
2021februari-19-2,6
2021maart-180,6
2021april-143,6
2021mei-95,6
2021juni-37,8
2021juli-49,2
2021augustus-67,1
2021september-59,1
2021oktober-1010,4
2021november-1910,1
2021december-257,3
2022januari-286,5
2022februari-305,8
2022maart-395,7
2022april-487,2
2022mei-475,8
2022juni-504,2
2022juli-515,3
2022augustus-542,4
2022september-591,2
2022oktober-590,9
2022november-571,1
2022december-521
2023januari-491,1
2023februari-440,9
2023maart-390,9
2023april-37-0,3
2023mei-38-1,7
2023juni-39-2,7
2023juli-39-2,7
2023augustus-40-4,6
2023september-39-3,9
2023oktober-38-3,7
2023november-33-2,6
2023december-29-5,7
2024januari-28-4,4
2024februari-27-4,2
2024maart-22-4,8
2024april-21-3,6
2024mei-22-2,8
2024juni-23-2,4

Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien

In april 2024 hebben huishoudens 0,6 procent meer goederen en diensten gekocht dan in april 2023 (voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd). Ze kochten zowel meer diensten als meer goederen.

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in april 2,3 procent groter dan in april 2023. Dat is de eerste groei in bijna een jaar tijd. Vooral de uitvoer van chemische producten, voedings- en genotmiddelen en machines was hoger dan een jaar eerder.

In april 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,4 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, machines (onder meer defensiematerieel), infrastructuur, overige wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, etc.) en vliegtuigen.De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April 2024 heeft drie werkdagen meer dan april 2023.

Productie industrie 3,5 procent lager in april

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in april 3,5 procent lager dan in april 2023. Ook in de voorgaande negen maanden kromp de productie op jaarbasis. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd steeg de productie in april met 0,4 procent ten opzichte van maart.

Iets minder faillissementen in mei

In mei zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 18 minder bedrijven failliet verklaard dan in april. Dat is een daling van 5 procent. De onderliggende trend van het aantal faillissementen is echter ruim 2 jaar stijgend.

Prijzen koopwoningen bijna 9 procent hoger in mei

In mei 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8,6 procent hoger dan in mei 2023. Ten opzichte van april 2024 stegen de prijzen in mei met 1,1 procent.

Meer gewerkte uren, vacatures en minder werklozen

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2024 in totaal ruim 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder.

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 3,7 procent. Het werkloosheidspercentage schommelt sinds de zomer van 2023 rond de 3,6.

Na zes kwartalen van afname is het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2024 licht toegenomen. Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 411 duizend vacatures open, bijna duizend meer dan eind december.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het eerste kwartaal van dit jaar 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

Bbp daalt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2024

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt. De daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen. De daling van de export van goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2021=100)
20201e kwartaal97,1
20202e kwartaal89,1
20203e kwartaal95,0
20204e kwartaal95,4
20211e kwartaal96,1
20212e kwartaal100,0
20213e kwartaal101,9
20214e kwartaal102,0
20221e kwartaal102,9
20222e kwartaal105,8
20223e kwartaal105,8
20224e kwartaal105,6
20231e kwartaal105,3
20232e kwartaal105,3
20233e kwartaal104,9
20234e kwartaal105,0
20241e kwartaal104,4