Zoekresultaten

10000 resultaten voor legacy-Economische risico's
10000 resultaten voor legacy-Economische risico's

Pagina 3 van 400

Presentatie economische groei en arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2022

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe.

Video's

Economisch beeld positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei positiever dan in april.

Artikelen

Economisch beeld wat positiever in juni

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni wat positiever dan een maand eerder.

Artikelen

Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Presentatie economische groei 2e kwartaal 2022

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe. Over het CBS In een samenleving waarin...

Video's

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2017/’18.

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2021

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2021.

Cijfers

Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor 1 op de 12 Fryske huishoudens

In Fryslân had 8,4 procent van de huishoudens een hoge of zeer hoge kans op vervoersarmoede in 2020. De afstand tot de supermarkt en de nabijheid van familie spelen hierbij een belangrijke rol.

Artikelen

Economisch beeld wat positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart.

Artikelen

Economische groei zet door in alle regio’s

De economie is in het eerste kwartaal van 2022 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam hadden de hoogste groeipercentages.

Artikelen

Sociaal-economische status per postcode, 2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente...

Cijfers
Artikelen

In 2020 sterkste daling goederenaanvoer sinds economische crisis 2009

In 2020 kwam er 601 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Dat is bijna 6 procent minder dan in 2019. Tegelijkertijd verliet 529 miljard kilogram aan goederen het land. Het afgevoerde...

Artikelen

Economisch beeld opnieuw minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in maart minder positief dan in februari.

Artikelen

Europese economische indicatoren

Cijfers en grafieken over Europese economische indicatoren zoals economische groei (bbp), werkloosheid en inflatie. Vergelijking met economische cijfers van andere Europese landen op basis van data...

Dashboards

Zicht op Ondermijning op Vakantieparken

Dit dashboard geeft inzicht in mogelijke risico’s voor ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.

Cijfers

Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Economische zelfstandigheid, financiele onafhankelijkheid, dienstverband

Cijfers

Economisch beeld minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari minder positief dan in januari.

Artikelen

Economisch beeld positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari positiever dan in december.

Artikelen

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Dit artikel beschrijft de hulpbronnen in gezinnen van in 2006 geboren kinderen in de eerste duizend dagen. Gekeken is naar onderwijsniveau, arbeidsparticipatie, welvaart, gezinsstabiliteit en mentale...

Publicaties

CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is overal: van zoekmachines en programma’s die teksten genereren tot algoritmes die een kandidaat selecteren voor een functie of de kans op...

Artikelen

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW

Cijfers

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Het ministerie van Financiën heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de bijdrage aan de Nederlandse economie van de publieke exportkredietverzekering te onderzoeken.

Cijfers