Jongeren risico op afstand tot de arbeidsmarkt, 2021

Tabellen met informatie over jongeren (15 tot 27 jaar) met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar startkwalficatie en leeftijd, 2021.

In 2021 heeft het CBS onderzoek gedaan naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, of met een risico daarop. Niet-onderwijsvolgende jongeren die geen werk hebben, worden in het rapport beschouwd als jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van niet-onderwijsvolgende jongeren die wel werk hebben, maar die niet economisch zelfstandig zijn is de verwachting dat ze een risico lopen op een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk onderscheid in het rapport is het al dan niet beschikken over een startkwalificatie.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS gevraagd om een deel van de informatie uit dit rapport te actualiseren.