Economisch beeld verslechtert opnieuw

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever dan in januari, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van februari presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren, exclusief bbp, in de Conjunctuurklok)
jaarmaandcyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0))
2020januari0,39
2020februari0,31
2020maart0,2
2020april-0,35
2020mei-1,04
2020juni-1,99
2020juli-2
2020augustus-1,32
2020september-1,16
2020oktober-0,95
2020november-0,87
2020december-0,61
2021januari-0,72
2021februari-0,92
2021maart-0,86
2021april-0,71
2021mei-0,47
2021juni-0,29
2021juli0,01
2021augustus0,4
2021september0,48
2021oktober0,58
2021november0,67
2021december0,71
2022januari0,66
2022februari0,36
2022maart0,51
2022april0,6
2022mei0,74
2022juni0,77
2022juli0,72
2022augustus0,71
2022september0,61
2022oktober0,49
2022november0,43
2022december0,33
2023januari0,23
2023februari0,12
2023maart0,02
2023april-0,09
2023mei-0,23
2023juni-0,35
2023juli-0,46
2023augustus-0,6
2023september-0,67
2023oktober-0,72
2023november-0,81
2023december-0,86
2024januari-0,91
2024februari-1

Consumenten- en producentenvertrouwen iets minder negatief

Consumenten waren in februari iets minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag echter nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in februari ook wat minder negatief dan in januari. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2020januari-3-0,1
2020februari-21
2020maart-2-2,6
2020april-22-31,5
2020mei-31-28,1
2020juni-27-18,7
2020juli-26-11,8
2020augustus-29-7,8
2020september-28-7
2020oktober-30-7,7
2020november-26-6,4
2020december-20-3,2
2021januari-19-1,8
2021februari-19-2,6
2021maart-180,6
2021april-143,6
2021mei-95,6
2021juni-37,8
2021juli-49,2
2021augustus-67,1
2021september-59,1
2021oktober-1010,4
2021november-1910,1
2021december-257,3
2022januari-286,5
2022februari-305,8
2022maart-395,7
2022april-487,2
2022mei-475,8
2022juni-504,2
2022juli-515,3
2022augustus-542,4
2022september-591,2
2022oktober-590,9
2022november-571,1
2022december-521
2023januari-491,1
2023februari-440,9
2023maart-390,9
2023april-37-0,3
2023mei-38-1,7
2023juni-39-2,7
2023juli-39-2,7
2023augustus-40-4,6
2023september-39-3,9
2023oktober-38-3,7
2023november-33-2,6
2023december-29-5,7
2024januari-28-4,4
2024februari-27-4,2

Consumptie huishoudens groeit, export en investeringen krimpen

In december 2023 hebben huishoudens 0,3 procent meer goederen en diensten gekocht (voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd) dan in december 2022. Ze kochten meer diensten, maar minder goederen.

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in december 1,6 procent kleiner dan in december 2022. Vooral de uitvoer van aardolieproducten, voedings- en genotmiddelen was lager dan een jaar eerder.

In december 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,1 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen, personenauto’s en machines.

Productie industrie ruim 3 procent lager in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 3,3 procent lager dan in december 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van november steeg de productie met 6,8 procent.

Minder faillissementen in januari

In januari 2024 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 24 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2023. Dat is een daling van 6 procent. De trend van het aantal faillissementen is echter bijna 2 jaar stijgend.

Prijzen koopwoningen bijna 2 procent hoger in januari

In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent.

Minder vacatures en gewerkte uren, meer werklozen

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent minder dan een kwartaal eerder.

Het aantal vacatures blijft dalen, nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410 duizend vacatures open, 5 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal.

In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2023 met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp steeg met 0,3 procent in vierde kwartaal 2023

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei volgt op drie achtereenvolgende kwartalen waarin het bbp daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109,2
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,7
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,9
20202e kwartaal99,8
20203e kwartaal106,2
20204e kwartaal106,8
20211e kwartaal108,1
20212e kwartaal111,4
20213e kwartaal113,7
20214e kwartaal114,5
20221e kwartaal115,1
20222e kwartaal117,1
20223e kwartaal117,3
20224e kwartaal118
20231e kwartaal117,5
20232e kwartaal117
20233e kwartaal116,7
20234e kwartaal117