Economisch beeld verslechtert in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van december presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren, exclusief bbp, in de Conjunctuurklok)
jaarmaandcyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0))
2017januari0,22
2017februari0,28
2017maart0,33
2017april0,36
2017mei0,41
2017juni0,45
2017juli0,48
2017augustus0,54
2017september0,58
2017oktober0,61
2017november0,68
2017december0,72
2018januari0,76
2018februari0,81
2018maart0,83
2018april0,84
2018mei0,85
2018juni0,85
2018juli0,83
2018augustus0,85
2018september0,84
2018oktober0,82
2018november0,82
2018december0,78
2019januari0,73
2019februari0,71
2019maart0,67
2019april 0,64
2019mei0,63
2019juni0,6
2019juli0,58
2019augustus0,53
2019september0,51
2019oktober0,48
2019november0,42
2019december0,5
2020januari0,38
2020februari0,3
2020maart0,19
2020april-0,36
2020mei-1,05
2020juni-2
2020juli-2,01
2020augustus-1,33
2020september-1,17
2020oktober-0,96
2020november-0,89
2020december-0,64
2021januari-0,73
2021februari-0,94
2021maart-0,88
2021april-0,74
2021mei-0,48
2021juni-0,31
2021juli-0,02
2021augustus0,37
2021september0,46
2021oktober0,55
2021november0,64
2021december0,67
2022januari0,64
2022februari0,32
2022maart0,47
2022april0,56
2022mei0,7
2022juni0,72
2022juli0,66
2022augustus0,64
2022september0,54
2022oktober0,42
2022november0,36
2022december0,26
2023januari0,15
2023februari0,04
2023maart-0,06
2023april-0,18
2023mei-0,32
2023juni-0,45
2023juli-0,56
2023augustus-0,69
2023september-0,77
2023oktober-0,84
2023november-0,91
2023december-0,95

Consumentenvertrouwen minder negatief, producenten negatiever

Consumenten waren in december minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag echter nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in december daarentegen negatiever dan in november. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2019januari05,8
2019februari-26,3
2019maart-46,1
2019april-36,7
2019mei-34,7
2019juni 03,3
2019juli23,9
2019augustus03,9
2019september-23,3
2019oktober-13,6
2019november-22,8
2019december-22,9
2020januari-32,5
2020februari-23,7
2020maart-20,2
2020april-22-28,7
2020mei-31-25,1
2020juni-27-15,1
2020juli-26-8,7
2020augustus-29-5,4
2020september-28-4,8
2020oktober-30-5,6
2020november-26-3,8
2020december-20-0,4
2021januari-190,6
2021februari-190,1
2021maart-183,4
2021april-146,5
2021mei-98,8
2021juni-311,5
2021juli-412,3
2021augustus-69,6
2021september-511,1
2021oktober-1012,3
2021november-1912,7
2021december-2510,2
2022januari-289
2022februari-308,5
2022maart-398,7
2022april-4810,8
2022mei-479,9
2022juni-508,1
2022juli-518,4
2022augustus-544,6
2022september-592,6
2022oktober-592,5
2022november-573
2022december-523,3
2023januari-493,6
2023februari-443,7
2023maart-394
2023april-373
2023mei-382,1
2023juni-391
2023juli-390,1
2023augustus-40-2,2
2023september-39-2,2
2023oktober-38-1,8
2023november-33-0,5
2023december-29-3,4

Consumptie huishoudens en export krimpen, investeringen groeien

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in oktober 7,5 procent kleiner dan in oktober 2022. Vooral de uitvoer van voedings-en genotmiddelen, aardolieproducten en aardgas is gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.

In oktober 2023 hebben huishoudens 0,2 procent minder goederen en diensten gekocht (voor koopdagen en prijsveranderingen gecorrigeerd) dan in oktober 2022. Ze kochten minder goederen, maar meer diensten.

In oktober 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,5 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur en personenauto’s.

Productie industrie ruim 11 procent lager in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 11,1 procent lager dan in oktober 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Van september op oktober daalde de productie met 0,5 procent.

Iets meer faillissementen in november

In november zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 meer bedrijven failliet verklaard dan in oktober. Dat is een stijging van 2 procent. De trend van het aantal faillissementen is ruim een jaar stijgend. 

Prijzen koopwoningen bijna 1 procent lager in november

In november 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 0,9 procent lager dan in november 2022. De prijsdaling was opnieuw kleiner dan een maand eerder. Ten opzichte van oktober 2023 stegen de prijzen in november met 0,5 procent.

Minder vacatures, minder werklozen, meer gewerkte uren

Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan een kwartaal eerder.

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal waren er minder vacatures dan in het kwartaal ervoor. Eind september stonden er 416 duizend vacatures open, 12 duizend minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2023 met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp daalde met 0,3 procent in derde kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal met krimp. De krimp in het derde kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van de investeringen in vaste activa, een daling van de voorraadmutatie en een daling van de consumptie door huishoudens.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20171e kwartaal104
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,4
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109,2
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,7
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,9
20202e kwartaal99,8
20203e kwartaal106,2
20204e kwartaal106,8
20211e kwartaal108,1
20212e kwartaal111,4
20213e kwartaal113,7
20214e kwartaal114,5
20221e kwartaal115,1
20222e kwartaal117,1
20223e kwartaal117,3
20224e kwartaal118,1
20231e kwartaal117,5
20232e kwartaal117
20233e kwartaal116,6