Zoekresultaten

10000 resultaten voor legacy-Economische risico's
10000 resultaten voor legacy-Economische risico's

Pagina 1 van 400

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Huishouden, hypotheekschuld, woning, inkomen Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, vermogen

Cijfers

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Economisch beeld negatief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatief.

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever.

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november.

Artikelen

Onderzoeker macro-economische cijfers

Als ervaren onderzoeker macro-economische cijfers ben je verantwoordelijk voor de raming van belangrijke onderdelen van het bruto binnenlands product, geef je leiding aan 6 specialisten en geef je...

Overig

Financieel risico woningbezit afgenomen

De financiële risico’s van hypotheken voor eigenwoningbezit zijn afgenomen. Het aandeel huishoudens met een woning 'onder water' (een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de woning) is afgenomen...

Artikelen

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties

Economisch beeld weer minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november minder positief dan in oktober.

Artikelen

Economisch onderzoeker prijzen Caribisch NL

Als economisch onderzoeker bij het team Consumentenprijzen krijg je een afwisselende functie, waarin je meewerkt aan de reguliere productie van de CPI van Caribisch Nederland en het verbeteren van de...

Overig

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Cijfers

Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021

Economische zelfstandigheid van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na studiejaar 2013/'14 t/m 2020/'21.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Regionaal-Economische kengetallen mkb

Cijfers

Economisch beeld opnieuw minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober opnieuw minder positief.

Artikelen

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie

Cijfers

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype

Cijfers

Regionale economische groei, vierde kwartaal 2022

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën

Cijfers

Economisch beeld minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in september minder positief dan in augustus.

Artikelen

Economische groei in Eindhoven, 2021

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2021*

Cijfers

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Misdrijven Soort verdachte, type misdrijf, leeftijd, sociaal-economische categorie

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Cijfers