Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:zonnestroom
36 resultaten voor keyword:zonnestroom

Pagina 1 van 2

Zonnestroom in Nederland groeit langzaam

n 2008 is er in Nederland 4,4 megawatt vermogen aan zonnepanelen bijgeplaatst. Dat was in de jaren daarvoor ongeveer 1,5 megawatt per jaar.

Artikelen

Vooral meer groene stroom uit zon

In 2018 is in Nederland 8 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Vooral de productie uit zon nam toe.

Artikelen

Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

In 2019 werd 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder (11 procent in 2018). Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. De...

Artikelen

Elektriciteitsproductie windturbines 2018

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Cijfers
Artikelen

Innovatieve methode voor het schatten van de opbrengst van zonnestroom

Innovatieve methode voor het schatten van de opbrengst van zonnestroom

Overig

Een derde stroomproductie Caribisch Nederland duurzaam

De stroomproductie in Caribisch Nederland is in 2018 net zo groot als in 2017, maar een groter deel is op duurzame wijze geproduceerd

Artikelen

Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie

In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Artikelen

Aandeel hernieuwbare energie naar 7,4 procent

Sterke groei zonne-energie, windenergie stabiel; verbruik biodiesel en biobenzine fors gestegen

Artikelen

Zonnestroom naar type aansluiting en sector, 2013-2017

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Cijfers

Zonnestroom naar sector, 2015

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Cijfers

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen

Artikelen

Bijstelling aandeel hernieuwbare energie 2020

Op 10 december 2021 heeft het CBS op StatLine een bijgesteld cijfer gepubliceerd voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020. Dit komt nu uit op 11,5 procent, hoger dan de 11,1 procent die het CBS...

Artikelen

Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers

Verkenning samenhang cijfers benut zonnestroom op regionaal niveau (CBS en Kadaster)

Artikelen

Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019. In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 RES-regio’s.

Cijfers

Zonnestroom naar sector, 2016

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Cijfers

Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en...

Cijfers

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS...

Artikelen

Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen. Het totaal opgesteld vermogen groeide met 2 265 megawatt naar 6 874 megawatt, een toename van...

Artikelen

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Zon zorgt voor 0,2 procent van stroom

In mei van dit jaar publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over het in 2012 bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger.

Artikelen
Cijfers

Zonnestroom naar sector, 2013

Vermogen en elektriciteitsproductie van zonnestroom naar sector.

Cijfers

Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020

Elektriciteitsproductie van groot vermogen zonnestroom (>15kW) naar veld- en dakopstelling, 2019 en 2020 solar

Cijfers