Vooral meer groene stroom uit zon

© ANP
In 2018 is in Nederland 8 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Vooral de productie uit zon nam toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2018 was 18,0 miljard kilowattuur (kWh), in 2017 was dit nog 16,7 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 55 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27 procent. Met zonnepanelen werd bijna 18 procent elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit nog 13 procent. Het aandeel van waterkracht bij de productie van elektriciteit bleef beperkt tot 0,5 procent.
Het aandeel hernieuwbare stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe van 14 procent in 2017 naar 15 procent in 2018. 

Productie hernieuwbare elektriciteit
 Windenergie (mld kWh)Biomassa (mld kWh)Zonnestroom (mld kWh)Waterkracht (mld kWh)
20124,9397,2400,1910,100
20135,3686,0150,4100,101
20145,8105,0960,7250,102
20156,9175,0311,1090,099
20168,3645,0181,6020,098
20179,6424,7332,2040,094
2018*9,9394,8163,1500,094

Beperkte groei windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2018 met 3 procent, van 9,6 miljard kWh naar 9,9 miljard kWh. De stijging bleef beperkt omdat, net als in 2017, het windmolenpark in Nederland nauwelijks groeide. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 90 megawatt naar ruim 3 300 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna duizend megawatt.

Windenergie, opgesteld vermogen
 Op land (megawatt)Op zee (megawatt)
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
20163300957
20173245957
2018*3335957

Meer zonnepanelen

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 2,2 miljard kWh in 2017 naar 3,2 miljard kWh in 2018. Dat is een stijging van ruim 40 procent die direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2018 met ongeveer 1 400 megawatt gegroeid en wordt geraamd op 4 300 megawatt. Ruim de helft van deze toename, zo’n 800 megawatt, kwam voort uit het plaatsen van grotere installaties op daken van gebouwen en op zonneweiden. De capaciteit van de kleinere installaties, vaak op daken van woningen, nam toe met ongeveer 600 megawatt.

Zonnepanelen, vermogen
  (megawatt)
2012287,1
2013650,0
20141007,4
20151526,2
20162135,0
20172903,4
2018*4300

Ook meer stroom uit biomassa

De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2018 met 2 procent gestegen naar 4,8 miljard kWh. De groei wordt getemperd door onder andere onderhoud aan enkele grote biomassa-installaties.